Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

IT INOVACIJŲ TAIKYMAS PROFESINIO MOKYMO PROCESE (partneriai)
LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0718

Dotacijos gavėjas: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

 

Partneriai:
Kauno ryšininkų mokykla
Alytaus profesinio rengimo centras
Šiaulių profesinio rengimo centras
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas profesijos mokytojams tobulinti bendruosius bei dalykinius gebėjimus pritaikant mokymo procese aktualiausias ir efektyviausias IT naujoves. Stažuotės metu projekto dalyviai lankysis profesinio mokymo institucijose, bendraus su pedagogais, mokiniais, švietimo bei profesinio rengimo organizatoriais, susipažins su mokymo(-si) naujovėmis bei patirtimi minėtose srityse, Latvijos, Italijos ir Ispanijos profesinio rengimo sistema. Dalyviai tobulins užsienio kalbų žinias, domėsis šalies kultūra bei papročiais. Projekto programa yra parengta atsižvelgiant į projekto dalyvių poreikius.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Vykdymo eiga:

Pirmasis projekto vizitas buvo organizuotas 2013 m. kovo 4 - 10 d. Ispanijoje. Jo metu Šiaulių profesinio rengimo centrą atstovavo profesijos mokytojos Jovita Bukienė ir Irena Urmonienė. Stažuotės metu dalyviai lankėsi Cartuja profesinėje mokykloje, kuri mokymo procese taiko inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus. Mokykloje teikiamas vidurinio lygio profesinis išsilavinimas, ruošiami finansų valdymo, verslo administravimo specialistai, veikia keturios verslo praktinio mokymo firmos, mokymas vyksta naudojant virtualią mokymosi aplinką „Moodle“. Aplankyta ir dar viena mokykla – Instituto Educacion Secundaria Zaidin-Vergeles. Šioje mokykloje teikiamas privalomas vidurinis išsilavinimas, aukštesnio lygio vidurinis išsilavinimas, pirminis profesinis mokymas bei vidurinio lygio profesinis mokymas. Mokykla dalyvauja „Erasmus“ ir „Leonardo da Vinci“ projektuose, tad mokiniai praktinį mokymą atlieka ir kitose šalyse. Aplankytų verslo įmonių ir korporacijų atstovai pasakojo apie profesinio rengimo svarbą regiono verslui, rengiamų specialistų motyvaciją dirbti ir pasirengimą darbo rinkos iššūkiams.
Vizito metu buvo aptarti Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemų panašumai ir skirtumai. Įgyta patirtis prisidės prie idėjų, taikant informacines technologijas kasdieniame profesinio mokymo procese.

2013 m. balandžio mėn. 14 - 20 d. buvo organizuotas antrasis projekto vizitas saulėtoje Italijoje, į kurį kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų vyko Šiaulių profesinio rengimo centro mokytojos Faustina Vaičiulėnaitė ir Lina Mišeikienė.
Dalyvius priėmė ir vizito metu jais rūpinosi priimančioji organizacija CEDIT – Toskanos regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, teikianti modernias verslo konsultacines, mokymo, profesinio orientavimo paslaugas. Įvadinio seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su Italijos švietimo sistema; Maria Ranieri – Švietimo ir mokslo, kultūros, ugdymo departamento tyrėja - pristatė informacinių technologijų inovacijų diegimą ir strategijas Florencijos švietimo ir specialiojo ugdymo įstaigose, inovacijų taikymo būdus suaugusiųjų mokyme, o Franco Bagnoli – Florencijos universiteto Teisės fakulteto fizikos ir energetikos departamento darbuotojas – akcentavo nuotolinio mokymo naujoves. Vizito metu dalyviai aplankė Francesco Datini institutą, Spazio Reale privačią mokyklą, kur buvo supažindinti su nuotolinio mokymosi sistema „TRIO“, skirta Toskanos regiono bendruomenės poreikiams - jaunimo, suaugusiųjų, socialinės atskirties grupėms. Profesijos mokytojai turėjo galimybę apsilankyti IFOA – verslo mokymo institute, mokymo paslaugų, prekybos rūmų centre, kur jiems buvo pristatyta nuotolinio mokymo sistema, IFOA – verslo mokymo institute, mokymo paslaugų, prekybos rūmų centre, INDIRE – nacionaliniame inovacijų ir tyrimų institute, PIXEL – tarptautinėje švietimo ir mokymo įstaigoje, vykdančioje Europos bendradarbiavimo ir projektų valdymą, organizuojančioje tarptautinius kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas, Florencijos profesinio rengimo centrą MEUCCI ir kitose įstaigose.
Projekto dalyviai įgijo naujų žinių informacinių technologijų taikymo srityje, turėjo galimybę palyginti informacinių technologijų taikymo metodus Šiaulių profesinio rengimo centre ir Italijos švietimo įstaigose. Gautos žinios prisidės prie kokybiškesnio rengimosi pamokoms ir mokomosios medžiagos mokiniams pristatymo, įtraukimo į mokymo(-si) procesą.

Įdomios ir naudingos patirties, kaip efektyviai taikyti informacines technologijas profesinio mokymo procese, panaudoti informacinių technologijų teikiamus privalumus mokinių dėmesiui pritraukti, mokymuisi ir susidomėjimui, motyvacijai skatinti, 2013 m. gegužės mėn. 5-11 d. vykusiame vizite Latvijoje sėmėsi profesijos mokytojos Jelena Bulygina ir Sonata Vančauskienė
Stažuotės dalyviai susipažino su Latvijos švietimo sistema, lankėsi Daugpilio (Daugavpils) profesinėse mokyklose, kur bendravo su pedagogais, mokiniais, švietimo ir profesinio rengimo organizatoriais, susipažino su mokymo(-si) naujovėmis ir patirtimi, tobulino užsienio kalbų žinias. Profesijos mokytojos apsilankė ir Daugpilio universitete, Transporto ir ryšių instituto Latgalės filiale, kur aptarė informacinių technologijų panaudojimo privalumus mokinių mokyme. Privačių įmonių atstovai papasakojo apie profesinio rengimo įstaigų parengiamų specialistų informacinių technologijų žinių ir naudojimo lygį.
Vizito metu įgytos žinios ir patirtis, o taip pat užmegzti naudingi kontaktai prisidės prie informacinių technologijų taikymo profesiniame mokyme taikymo ir tolimesnio bendradarbiavimo.

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif