Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

BRIUGĖS KOMUNIKATAS. BENDRĄ 2020 M. PROFESINIO MOKYMO VIZIJĄ ĮGYVENDINANT LIETUVOS STATYBOS SEKTORIAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRUOSE (partneriai)
LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0868

Dotacijos gavėjas: Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Projekto tikslas - tobulinti, įvairinti profesinio mokymo specialistų, dirbančių statybos sektoriuje, kompetencijas šiose srityse: pažangių mokymosi metodų įsisavinimas ir taikymas; bendrųjų ir specialiųjų profesinių gebėjimų ugdymas; prieinamo ir į karjerą orientuoto tęstinio profesinio rengimo ir mokymo, skirto darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir bedarbiams, kurie sudarytų palankesnes sąlygas kompetencijai didinti ir karjeros pokyčiams didinimas; mokymosi rezultatais grindžiamų metodų, pagal kurias būtų remiami lankstūs mokymosi būdai įsisavinimas ir taikymas; profesinių mokyklų mokinių bei mokytojų galimybių dalyvauti tarpvalstybinio judumo programose didinimas; ryšiai su informavimo, orientavimo ir konsultavimo tarnybomis; sektorinė partnerystė ES lygmenyje.

Biudžetas: 45.320 EUR.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Projekto eiga:

2013 m. lapkričio 9 - 16 d. Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Vida Navickienė, Alma Sprindžiukienė ir Danguolė Kraskauskienė vyko į mobilumo vizitą Italijoje, Veronos mieste, Associazione Europeople organizacijoje.
Mobilumo vizito metu projekto dalyviai aplankė profesinio rengimo mokyklas - Istituto Professionale Fermi ir Statybininkų mokyklą, apžiūrėjo mokymo bazes, kabinetus, dirbtuves, laboratorijas, diskutavo su mokytojais ir mokiniais, susipažino su profesinio rengimo sistema. Projekto dalyviams vizito metu taip pat buvo pristatyta neįgaliųjų integracija į mokymą ir darbo rinką, aplankant šioje srityje ženklią pažangą darančias įmones ir organizacijas: Instituto Don Calabria - privačią profesinę mokyklą, kurioje veikia dienos centras, Centro Diurno Ca‘Vignal ir kt. Dalyviai sužinojo, kad Italijoje kiekvienam neįgaliajam socialiniai darbuotojai, gydytojai, ugdytojai, šeimos nariai sukuria „gyvenimo projektą“ ir numato būdus jam įgyvendinti.
Laisvalaikiu projekto dalyviai aplankė Veneciją, žymias Veronos vietas, bendravo tarpusavyje, dalijosi įspūdžiais bei profesine patirtimi.

2013 m. lapkričio 10 - 17 d. Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Renata Kavaliauskaitė ir Ilona Noraitienė vyko į mobilumo vizitą Jungtinėje Karalystėje, Portsmuto mieste. Mobilumo vizitą dalyviams organizavo IBD Partnership organizacija.
Vizito pradžioje projekto dalyviams buvo pristatytas pagrindinis vizito tikslas: susipažinti dalyvius su Jungtinės Karalystės profesinio rengimo ir mokymo stipriosiomis pusėmis, įgalinančiomis Briugės komunikato iškeltų uždavinių įgyvendinimą - padaryti profesinio mokymo sistemą kokybiška, patrauklia, aktualia, lanksčia ir labiau orientuota į karjerą.
Vizito metu dalyviai aplankė profesinio rengimo mokyklą – Highbury College, kur apžiūrėjo mokymo bazę, kabinetus, dirbtuves, laboratorijas, diskutavo su mokytojais ir mokiniais. Dalyviams buvo pristatyta Jungtinėje Karalystėje veikianti profesinio rengimo sistema, kurioje mokinys turi didelę pasirinkimo laisvę ir galimybes.
Vizito metu buvo aplankyti Hempšyro amatų rūmai, kurie padeda bendradarbiauti darbdaviams ir mokymo įstaigoms, skatina savo narius įdarbinti jaunus žmones, o taip pat verslo centras, įvairios įmonės ir organizacijos, kuriose specialistai pristatė pagrindinius darbdavių reikalavimus specialistams, apibūdino darbo įgūdžių tobulinimo sistemą.
Laisvalaikiu dalyviai aplankė Londoną ir Oksfordą, apžiūrėjo Portsumto miesto žymiausias vietas, lankėsi Mary Rose muziejuje.
Vizito pabaigoje dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai.

 

 

 


 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif