Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE 2 (partneriai)
LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0877

Projekto koordinatorius – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija

Siunčiantysis partneris – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

Projekto tikslas - tobulinti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų vadovų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų vadybines kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką, sklandų ir efektyvų vidinių profesinio mokymo kokybės valdymo sistemų veikimą Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, įsidiegusiose vidinės kokybės užtikrinimo sistemas pagal 2011-2013 metų valstybės projektą “Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose”. Projekto metu 24 Lietuvos švietimo ir profesinio mokymo sistemos darbuotojai vadybines kompetencijas kels Prancūzijos, Belgijos, Danijos ir Turkijos profesinio mokymo įstaigose. Projekto dalyviai lankysis profesinio mokymo organizacijose, įsidiegusiose kokybės valdymo sistemas, susipažins su profesinio mokymo įstaigų patirtimi užtikrinant kokybės valdymo sistemų veikimą, efektyvų funkcionavimą, nuolatinį palaikymą, aptars kokybės užtikrinimo problemas ir perspektyvas. Tuo pačiu projekto dalyviai susipažins su užsienio šalių profesinio rengimo sistemomis, profesinio mokymo organizavimu, programomis, susipažins su profesinio mokymo bazėmis, dalinsis patirtimi su kolegomis.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Projekto eiga:

2014 m. spalio 19-25 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius Saulius Dargužas vyko į vizitą Danijoje. Vizitas buvo pradėtas Danijos profesinio rengimo sistemos pristatymu, vėliau buvo aplankytas CELF profesinio rengimo centras, kur dalyviai buvo supažindinti su jo veikla, mokymo programomis, skyriais, valdymo sistema, administracinio darbo organizavimu ir kt. Paskaitų "Profesinio rengimo įstaigų vadyba. Kokybės vadyba Danijos profesinio rengimo sistemoje. Kokybės vadyba CELF", "CELF vadovų ir mokytojų mokymai ir vadybinių kompetencijų tobulinimas, siekiant užtikrinti efektyvų kokybės valdymo sistemos veikimą", "Suaugusiųjų ir bedarbių mokymas CELF", "CELF - patikimas partneris: dalyvavimas vietos, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose" dalyviamns buvo pateikta daug informacijos ir praktinių pavyzdžių apie kokybės koncepciją, kokybės valdymo vystymą, kokybės kontrolę, kokybės užtikrinimo mechanizmus, kokybės valdymo įrankius profesiniame mokyme, o taip pat naudingos informacijos apie profesinio mokymo ir darbdavių bendradarbiavimą Danijoje, dalyvavimą projektinėse veiklose, bendradarbiavimo galimybes. Vizito metu projekto dalyviai buvo supažindinti su CELF mokymo baze, praktinio mokymo vietomis ir organizavimu, teikiamomis paslaugomis ir papildoma veikla, bendradarbiavimu su darbdaviais. Vyko diskusijos apie tai, kaip įdiegta kokybės valdymo sistema veikia praktiškai. CELF padaliniuose Maribo ir Nakskov dalyviams buvo pristatyta CELF mokymo bazė, klasės, praktinio mokymo vietos, paslaugos ir kt., vyko produktyvios diskusijos apie kokybės vadybos veikimo ypatumus, sunkumus, su kuriais buvo susidurta pačioje kokybės valdymo sistemos veikimo pradžioje ir problemų sprendimų būdus. Vizito į VUC - globalią klasę metu, dalyviai buvo supažindinti su naujais virtualiais bei nuotoliniais mokymo metodais, nuotoliniu "online" mokymu ir jo svarba užtikrinant profesinio mokymo kokybę. Vizito metu buvo užmegzti nauji ryšiai, o taip pat sustiprinti esami ryšiai su Lietuvos ir Danijos profesinio mokymo atstovais.


 

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif