Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

EKO KARTA: KURKIME ATEITĮ ATSAKINGAI
LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0882

Dotacijos gavėjas: Šiaulių profesinio rengimo centras

Partneriai:
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
Joniškio žemės ūkio mokykla

Projekto tikslai:
1. Skatinti profesijos mokytojų ekologinio ugdymo integraciją į mokomuosius dalykus.
2. Tobulinti tarpasmeninio bendradarbiavimo kompetencijas, ugdant gebėjimus bendradarbiavimui tarpkultūrinėje aplinkoje.
3. Gerinti užsienio kalbos kompetencijas.

Biudžetas: 19.692 EUR.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Vykdymo eiga:

2013 m. lapkričio 30 - gruodžio 7 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Laimutė Dimšienė, Lina Janušienė ir Jūratė Baltutienė, kartu su VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokytoja Felicija Pigulevičiene, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoju Giedriumi Jokūbaičiu ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytoju Almantu Minkevičium vyko į vizitą Jungtinėje Karalystėje, Lichfieldo mieste.
Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Rodbaston, Dudley koledžuose, kur bendravo su įvairių profesijų mokytojais, lankėsi mokymo centrų mokomuosiuose žuvininkystės, augalininkystės, gėlininkystės, gyvulininkystės ir kt. bazėse, stebėjo studentų veiklą mini zoologijos sode, arklidėse. Mokytojai buvo supažindinti su efektyviomis, draugiškomis aplinkai vandens, elektros, kuro taupymo priemonėmis. Vizito metu dalyviai domėjosi kaip ekologinis ugdymas įtraukiamas į mokymo procesą. Jie turėjo galimybę susipažinti, kaip mokiniai, baigę koledžą įtraukiami į darbo rinką, su kokiomis problemomis susiduria mokytojai ir mokiniai.
Projekto dalyviai taip pat aplankė aplinkos apsaugos agentūras, įvairias su aplinkos išteklių tausojimu ir apsauga susijusias įmones, kur buvo supažindinti su draugiškos aplinkos tarp gamtos ir įvairios apimties statybos projektų kūrimo svarba, vandens taršos prevencijos priemonėmis. Mokytojai turėjo galimybe susipažinti ir su organinių trąšu ruošimu, o diskusijų metu aptarė klimato kaitos sprendimus, ekologinių idėjų integravimą į mokomuosius dalykus, mokinių sudominimą aplinkos apsauga.

 

2014 m. kovo 2-8 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro mokytojai Vilma Raupytė, Vilma Juozaitienė ir Tomas Prokurotas, kartu su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokytoja Violeta Stašiūniene, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokytoja Judita Šildauskiene bei Joniškio žemės ūkio mokyklos mokytoja Irena Gerikaite lankėsi Turkijoje, Nevšehir mieste. Tai antrasis vizitas pagal Leonardo da Vinci projektą LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0882 „Eko karta: kurkime ateitį atsakingai“. Projekto dalyvius priėmė ir visa vizito programos veikla rūpinosi Nevšehir techninė profesinė aukštesnioji mokykla.
Nevšehir – miestas, įsikūręs Centrinės Anatolijos Kapadokijos regione. Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Kapadokijos ekologijos ir miesto plėtros departamente, kuris formuoja, išlaiko ir naudoja ekonominę, socialinę bei aplinkosaugos infrastruktūrą, prižiūri planavimo procesus bei padeda įgyvendinti nacionalines ir regionines aplinkosaugos programas. Mokytojai aplankė ir apžiūrėjo Nevšehir provincijoje naujai įrengtus biologinius nuotekų valymo įrenginius, kuriais išvalytas vanduo gali būti išleidžiamas į gruntą arba kaupiamas talpyklose ir panaudojamas dar kartą.
Projekto dalyviai lankėsi Nevšehir universitete, aplinkosaugos fakultete, kuriame mokosi būsimieji ekologijos specialistai, Mustafa Paša miestelio savivaldybėje ir tame miestelyje įsikūrusiame privačiame universitete. Vizito metu dalyviai domėjosi kaip ekologinis ugdymas įtraukiamas į mokymo procesą, kokios vykdomos ekologinės programos, kaip formuojami besimokančiųjų aplinkosauginiai gebėjimai. Aplankytose Nevšehir regiono verslo įmonėse mokytojai buvo supažindinti su efektyviomis, draugiškomis aplinkai vandens, elektros, kuro taupymo priemonėmis, įvairiomis įgyvendinamomis aplinkosauginėmis programomis, stebėjo kokios yra naudojamos naujos technologijos perdirbimo, atliekų tvarkymo ir vartojimo srityse.
Vizito programą sudariusi ir įgyvendinusi organizacija suteikė galimybę susipažinti su Turkijos kultūra bei aplankyti gražiausias Kapadokijos – stulbinančio grožio geologinio stebuklo – vietas.
Stažuotės metu projekto dalyviai patobulino anglų kalbos įgūdžius, bendrakultūrines kompetencijas, pasidalino asmenine patirtimi. Vizito metu įgytos žinios bus pritaikytos ugdymo procese.


 

2014 m. gegužės 11-16 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro mokytojos Rasa Freimonienė, Vytalija Kailiuvienė ir Zita Volodkienė, kartu su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokytoja Ramune Navickiene, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokytoja Rene Tamošaitiene bei Joniškio žemės ūkio mokyklos mokytoja Ramute Liucvaikiene lankėsi Latvijoje, Rygoje.
Vizitą organizavo ir dalyvius priėmė Rygos stiliaus ir mados profesinė mokykla, kurioje projekto dalyviai buvo supažindinti su Latvijos profesinio mokymo sistema, dalyvavo diskusijose apie ekologinių žinių integravimą į profesinio mokymo procesą. Projekto dalyvės turėjo galimybę stebėti praktinį mokymą, tiesiogiai bendravo su mokykloje dirbančiais profesijos mokytojais, apsikeitė žiniomis ekologijos srityje. Be to, dalyvės lankėsi didžiausiame Baltijos šalyse veikiančiame kietųjų atliekų poligone EKO-Getlini, įvairiose organizacijose, dirbančiose ekologinių žinių plėtojimo ir praktinio pritaikymo srityse. Vizito metu dalyviai sužinojo, kaip sprendžiama buitinių atliekų tvarkymo problema Latvijoje, kaip efektyviai, neteršiant aplinkos, atliekos gali būti panaudojamos ekologiškiems tikslams, kaip ekologinis ugdymas gali būti integruotas į praktinį profesinį mokymą.
Vizito dalyviams buvo organizuota turininga kultūrinė programa: jie aplankė etnografinį muziejų po atviru dangumi, apžiūrėjo Cesio akmeninę Livonijos ordino pilį, apžiūrėjo Rygos senamiestį, žiūrėjo operetę rusų dramos teatre, grožėjosi Latvijos parkais ir želdiniais.
Vizitas buvo naudingas, kadangi projekto metu įgytas ekologines žinias mokytojos galės perteikti savo mokiniams, vesdamos pamokas. Pagerintos užsienio kalbos žinios padės geriau pasiruošti pamokoms, ieškant informacijos elektroninėje erdvėje, o praplėstas kultūrinis akiratis suteiks daugiau galimybių bendradarbiaujant ir bendraujant su mokiniais.


 

 

 

 

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif