Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

INOVATYVŪS SPRENDIMAI REINTEGRUOJANT MOKINIUS Į PROFESINIO RENGIMO SISTEMĄ (partneriai)
LLP-LDV-VETPRO-2013-LT-0924

Dotacijos gavėjas: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Partneriai:
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras
Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto tikslai:
1. Išmokti naujų inovatyvių darbo metodų, dirbant su nenorinčiais lankyti mokyklos mokiniais.
2. Gerinti nelankančių mokyklą mokinių grupių dalyvių identifikavimo būdus ir numatyti veiksmingas darbo priemones.
3. Tobulinti informavimo ir konsultavimo darbą pasirenkant profesinę karjerą.
4. Tobulinti konfliktų sprendimų ir prevencijos būdus.
5. Stiprinti saugų mokyklos mikroklimatą.
6. Tobulinti metodus, kaip įtraukti nelankančių mokyklą mokinių grupių dalyvius į mokyklos bendruomenės kūrybinę veiklą.
7. Tobulinti įvairių rizikos grupių narių kultūrų supratimą ir toleranciją.
8. Tobulinti šiuolaikinių komunikacijų informacijų veiksmingo panaudojimo būdus.
9. Skatinti sėkmės motyvaciją.
10. Plėtoti mokyklos ir šeimos ryšius.
11. Gerinti darbą su valstybinėmis, visuomeninėmis institucijomis, darbo rinkos organizacijomis.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Gegužės 9 – 16 dienomis Mechanikos sektoriaus lietuvių kalbos mokytojos mokytojos Branguolė Šimkūnienė ir Violeta Vileikienė vyko į mobilumo vizitą Paryžiuje, Prancūzijoje. Šio vizito tikslas ir uždaviniai buvo susipažinti su inovatyviais, veiksmingais metodais, dirbant su nelankančiais mokyklos mokiniais, o taip pat su kolegų Prancūzijoje taikomais mokymo metodais, skatinančiais įtraukti mokyklos nelankančius mokinius į mokyklos bendruomenės veiklą.
Dalyvės turėjo galimybę susipažinti su Prancūzijos švietimo sistema, kurią įvadiniame seminare pristatė Sorbonos universiteto dėstytoja, dr. Giedrė Cibulskaitė. Projekto dalyviai lankėsi profesinio mokymo centre CFA Reuil Malmaison, kur buvo susipažindinti su mokymo programomis, praktinio profesinio mokymo organizavimu ir vertinimu, apžiūrėjo praktinio mokymo bazę. Jie taip pat aplankė statybos specialybių ir mažų įmonių konfederaciją CAPEB, kuri yra tiesiogiai atsakinga už CFA, turėjo galimybę palyginti privačių asmenų ir valstybės finansuojamą profesinį mokymą lankydamiesi Versalio švietimo departamente ir Trappes Louis Bleriot profesiniame licėjuje, kuris išsiskiria technologijomis, pažangiais mokymosi metodais. Stažuotės pabaigoje buvo atliktas vizito apibendrinimas, įgytos patirties ir kompetencijų apibendrinimas, būsimo bendradarbiavimo aptarimas.

 

2014 m. birželio 21-28 d. dienomis profesinio mokymo atstovų grupė iš Lietuvos, tame tarpe Šiaulių profesinio rengimo centro archyvarė Aistė Valčiukienė ir darbo ir civilinės saugos inžinierė Lina Aužbikavičienė dalyvavo stažuotėje Vokietijoje Bavarijos regione. Didžiąją laiko dalį dalyvės praleido priimančioje organizacijoje - valstybiniame Waldkirchen profesinio mokymo centre, kuriame susipažino su šio centro veikla, stebėjo teorinio ir praktinio mokymo pamokas, diskutavo su mokytojais, bendravo su lietuvių emigrantų mokiniais, dalyvavo seminaruose susietais projekto tema.

Waldkirchen profesinio mokymo centras nuolat glaudžiai bendrauja su verslo įmonėmis, valstybinėmis bei visuomeninėmis institucijomis. Dėka šių tamprių ryšių profesinio mokymo centre nėra pamokų nelankymo ar mokymo sutarčių nutraukimo problemų. Taip pat buvo stebima, kaip įgyvendinamos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės, tvarkoma ir saugoma dokumentacija archyve. Užsienio partneriams pristatytas Šiaulių profesinio rengimo centras ir supažindinta su jame ruošiamomis specialybėmis.
Aplankyta Waldkirchen Stadtwohngruppe - privati jaunimo rūpybos įstaiga, kurios veikla susijusi su socialine terapine pagalba socialiai atskirtam jaunimui. Įstaiga aprodė jaunimo gyvenimo sąlygas bei pristatė terapijos būdus, kurie yra taikomi priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų mokiniams ir elgesio pokyčių rezultatus po terapijos kurso.

Passau mieste buvo aplankytas įdarbinimo agentūros profesinės informacijos centras. Šioje įstaigoje dalyves supažindino su mokinių karjeros planavimu, nedarbo lygiu Vokietijoje, populiariausiomis ir nykstančiomis profesijomis, taip pat pristatyti inovatyvūs metodai mokiniui atrandant savo pašaukimą, išsirenkant profesiją. Buvo galima išbandyti šios agentūros informacinę duomenų bazę, skirtą ieškantiems darbo.

Vizito pabaigoje aplankyta Waldkirchewn miesto rotušė, kur dalyvius pasveikino meras Heinz Pollak, jis džiaugėsi sėkmingu Lietuvos ir Waldkirchen profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimu.

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif