Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


pirkimai.gif
DARBDAVIAMS.gif
SUAUGUSIUJU MOKYMAS.gif
PASLAUGOS.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif
topikas8.jpg

Biblioteka

Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu. Centro bibliotekos fondą sudaro per 81 400 įvairaus pobūdžio dokumentų (tai ir knygos, ir natos kartografiniai leidiniai, vadovėliai bei laikmenos perteikiančios informaciją garsiniais, regimaisiais, vaizdiniais perteikimo būdais). Centro biblioteka yra vienas struktūrinis centro padalinys, tačiau ji yra išskirstyta į kelias bibliotekas, kurios dėl susiklosčiusių tradicijų turi skyrių ar sektorių pavadinimus:

Visose bibliotekose, atsižvelgiant į profesinio mokymo programas komplektuojamas skirtingas fondas, reikalingas skirtingoms specialybėms ruošti, tik naujausia ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, metodinė literatūra) bibliotekose vienoda. Centro bibliotekoje aptarnaujama visa centro bendruomenė, nepriklausomai, kokiame skyriuje mokomasi ar dirbama.

Geros mokymo programos pagrindas - gerai sukomplektuota ir veikli biblioteka, be jos sunku užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. Centro bibliotekos pagrindiniai vartotojai – mokytojai ir mokiniai, todėl labai svarbu, kad fondai būtų komplektuojami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, mokomų specialybių specifiką, inovacijas, technologines ir ugdymo naujoves. Bibliotekai yra svarbi visų bendruomenės narių nuomonė, pageidavimai, profesionalus požiūris i dokumentų fondo turinį. Todėl, stengiantis kuo geriau patenkinti mokytojų ir mokinių poreikius, kviečiame teikti pasiūlymus naujų knygų (vadovėlių, mokymo priemonių), periodinių leidinių ir dokumentų kitose laikmenose užsakymui. Knygų užsakymo kortelę galima pateikti elektroniniu paštu bibliotekos vedėjai arba skyriaus bibliotekininkui.

Nuo 2008 metų centro bibliotekos dokumentų fondas tvarkomas naudojant informacinę sistemą MOBIS. Vyksta intensyvus senųjų knygų, kitų laikmenų rekatalogavimas. Iš viso Šiaulių profesinio rengimo centro bibliotekos fondo, kurį sudaro 81 400 vnt. įvairių dokumentų - 67 000 vnt. jau suvesti į informacinę sistemą, todėl nuo 2012 m. visose bibliotekose lankytojai aptarnaujami automatizuotai.

Elektroninis Šiaulių PRC bibliotekos katalogas

Europass.png
vet mobility.JPG
svajoniu_profesija.gif
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif