Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

Centro taryba

Šiaulių profesinio rengimo centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Šiaulių PRC valdymo organas. Taryba patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-238.

Tarybos nariai:
1. Sonata Aleknienė, UAB „Maxima LT“ gamybos grupės vadovė;
2. Kęstutis Badūnas, Šiaulių profesinio rengimo centro vizualinės reklamos gamintojo specialybės I kurso mokinys;
3. Laimonas Briedis, Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas metodininkas;
4. Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė;
5. Kristina Marcaitienė, Šiaulių profesinio rengimo centro sekretorė;
6. Marius Reizgevičius, UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ direktorius;
7. Aidas Šetikas, UAB „Salda“ vykdomasis direktorius;
8. Jolanta Zabietienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
9. Daiva Zorkutė, UAB „Gama Galant“ vadovė.

Tarybos pirmininkas – Aidas Šetikas;
Tel. 8 616 86 782, el. p. aidas.setikas@salda.lt
Tarybos sekretorė – Kristina Marcaitienė;
Tel. (8 41) 55 25 89, el.p. info@sprc.lt

Tarybos kadencija – 5 metai (nuo 2019-03-20 iki 2024-03-20).
 

Tarybos funkcijos:
1. Tvirtina Šiaulių PRC strateginį planą.
2. Koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą.
3. Svarsto Šiaulių PRC direktoriaus teikiamus Šiaulių PRC struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus Šiaulių PRC savininkui (dalininkų susirinkimui).
4. Nustato Šiaulių PRC darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus.
5. Nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
6. Svarsto Šiaulių PRC direktoriaus pateiktą Šiaulių PRC metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
7. Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Šiaulių PRC savininkui (dalininkų susirinkimui) dėl Šiaulių PRC direktoriaus pateiktos Šiaulių PRC metinės veiklos ataskaitos.
8. Savo sprendimus skelbia viešai Šiaulių PRC interneto svetainėje www.sprc.lt ir apie savo sprendimus informuoja savininką (dalininkų susirinkimą).
9. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Šiaulių PRC įstatuose.
 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif