Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
Skirkite_1,2_proc.jpg
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
rupinkis_sveikata.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

PRAKTINIO MOKYMO MODERNIZAVIMAS IR HARMONIZAVIMAS STATYBOS SEKTORIAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRUOSE
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0800

Dotacijos gavėjas: Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Partneris: Šiaulių profesinio rengimo centras.

Projekto tikslas:
Tobulinti, įvairinti profesinio mokymo specialistų, dirbančių statybos sektoriuje, kompetencijas šiose srityse: praktinio profesinio mokymo tikslai, planavimas ir turinys; - praktinio profesinio mokymo organizavimas ir vertinimas; praktinio mokymo metodai; praktinio mokymo technologijos; praktinio mokymo kokybė; mokinių nukreipimo (praktikų vietų parinkimo) ir apiforminimo procesas; mokymasis darbo vietoje; mokymosi skatinimas; adaptacija darbo vietoje; profesinio rengimo specialistų bendradarbiavimas, sąveika su kitais švietimo įstaigos darbuotojais; profesinio rengimo specialistų bendradarbiavimas, sąveika su kitomis organizacijomis - socialiniais partneriais; Europinės kompetencijos; apsikeitimas kita praktine ir teorine patirtimi.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Vykdymo eiga:

2012 m. lapkričio mėn. 10 – 17 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Ilona Noraitienė ir Renata Kavaliauskaitė vyko į kvalifikacijos tobulinimo vizitą Veronoje, Italijoje. Vizito Italijoje metu susipažinta su Italijos švietimo sistema, profesiniu mokymu, moderniais mokymo metodais. Vizito metu lankytasi socialinių paslaugų centre ULSS 22, Instituto Don Calabria, Centro Diurno Ca‘Vignal, L’ente Scuola Edile Veronese Esev (Veronos statybininkų mokykloje), susipažinta su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais, naująja „Erasmus for all“ programa. Vizito dalyviai įgijo naujos patirties, pasisėmė žinių ir įkvėpimo naujiems darbams, taikant įgyta patirtį profesiniame mokyme.

2012 m. lapkričio 11 – 18 d. Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Vida Navickienė ir Erika Fokinienė vyko į profesinio mokymo specialistų kvalifikacijos kėlimo vizitą į Angliją, IBD Partnership organizaciją Portsmouth mieste. Pagrindinis vizito tikslas - perimti mokymo specialistų ir verslo įmonių bendradarbiavimo patirtį siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę, operatyviai tenkinant darbo rinkos poreikius. Vizito metu buvo lankomasi mokymo institucijose (Highbury Northarbour Centre, University of Portsmouth), verslo įmonėse (1000 Lakeside North Harbour ir kt.). Vyko diskusijos su mokytojais, verslo atstovais, įsisavinta naujų žinių apie profesinį rengimą Anglijos profesinio mokymo centruose, mokytojai susipažino su mokomųjų dalykų naujovėmis.

2013 m. balandžio mėn. 6 -14 d. Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Mindaugas Ivanauskas ir Diana Jasaitė vyko profesinio mokymo specialistų kvalifikacijos kėlimo vizitą į Vareno mieste Vokietijoje. Dalyviai lankėsi Tarpregioniniame profesinio mokymo centre Varene, Neubrandenburgo miesteo Meklenburgo ir Pomeranijos regiono Pramonės ir prekybos rūmuose, kur buvo supažinti su verslo ir profesinio mokymo bendradarbiavimu specialistų rengimo srityje. Dalyviai susipažino su dualinio mokymo sistema Knobelsdorff profesinio rengimo mokykloje Berlyne. Kvalifikacijos kėlimo vizito Vokietijoje metu profesijos mokytojai aplankė statybos įmones, kuriose profesinio rengimo įstaigų mokiniai savo teorines žinias pritaiko praktiškai, pristatė Lietuvoje taikomą verslo ir profesinio mokymo bendradarbiavimo patirtį, aptarė galimas tobulinimo kryptis. Profesijos mokytojai ne tik sužinojo įdomios informacijos, bet ir užmezgė naudingus kontaktus bendriems ateities projektams.

2013 m. balandžio mėn. 7 – 14 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Laimonas Briedis ir Vilma Raupytė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo vizite Paryžiuje, Pracūzijoje. Vizito metu buvo susipažinta su Prancūzijos švietimo sistema, profesinis rengimu, statybos darbų specialistus rengiančiomis mokyklomis, kultūros objektais. Dalyviai lankėsi Saint Lambert profesinio mokymo licėjuje, Hector Guimard profesinio mokymo licėjuje, kur jiems buvo pristatytos mokinių mokymosi sąlygos, priemonės, praktinio mokymo dirbtuvės. Projekto dalyviai sužinojo apie statybos specialistų rengimo ypatumus Prancūzijoje – jiems buvo pristatyti CFA – praktinio mokymo centrai, DIMA - amato inicijavimo mechanizmai, GRETA – darbo rinkos mokymo centrai. Aplankyta didžiausia pramoninkų asociacija Prancūzijoje - statybos sektoriaus federacija „Grand Paris“, o taip pat Saint Denis profesinio mokymo centras, Jean Monnet profesinė mokykla. Projekto dalyviai vizito metu patobulino savo profesinio mokymo planavimo, praktinio mokymo organizavimo, vertinimo kompetencijas, pasikeitė teorine ir praktine patirtimi.
 

 

ANG1.jpg
ANG2.jpg

ANG3.jpg
ANG3.png

FR1.jpg
FR3.jpg

ITA1.jpg
ITA2.jpg

ITA3.jpg
VOK2.jpg

VOK3.jpg
FR2.jpg

VOK1.jpg

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif