Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
Skirkite_1,2_proc.jpg
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
rupinkis_sveikata.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif
topikas1.jpg

Priėmimas į I-ąją ir II-ąją gimnazijos klases

Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
Prašymą ir dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. Mokinių priėmimo komisijos posėdis vyks 2020 m. rugpjūčio 18 d.
Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai ar globėjai.
Asmenys, pageidaujantys mokytis I-oje ar II-oje gimnazijos klasėse Šiaulių profesinio rengimo centre prašymus gali teikti atvykus į Šiaulių profesinio rengimo centro Ugdymo karjerai centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ar atsiųsti skenuotą prašymo versiją el. paštu karjeroscentras@sprc.lt

 

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo mokytis;
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);
3. Gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);
4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į I-ą gimnazijos klasę);
5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į II-ą gimnazijos klasę);
6. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a, pateikiama popierinė arba elektroninė forma);
7. 3 fotonuotraukas (3x4 cm);
8. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:
8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;
8.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;
8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;
8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

Stojančiojo prašymas

Stojančiojo anketa

 

Informacija apie mokymosi galimybes teikiama tel. 8656 690 20 arba el. p. karjeroscentras@sprc.lt

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif