Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


pirkimai.gif
DARBDAVIAMS.gif
SUAUGUSIUJU MOKYMAS.gif
PASLAUGOS.gif
patycios_stop.gifpriem dokum1.jpg

Priėmimo dokumentai

Informacija teikiama tel. 8 656 69 020, el. p. karjeroscentras@sprc.lt

Baigusieji I gimnazijos klasę (9 klases) ir norintys mokytis II gimnazijos klasėje (10 klasėje) pateikia tokius dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo mokytis (pildomas dokumentų priėmimo vietoje);
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba gimimo liudijimą;
3. Charakteristiką iš buvusios mokymo įstaigos;
4. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie gimnazijos I klasės baigimą;
5. Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma 027-1/a;
6. 2 fotonuotraukas (3x4 cm).

Prašymas dėl priėmimo mokytis

Stojančiojo anketa

Stojantieji, gavę siūlymą mokytis, atvykę pasirašyti profesinio mokymo sutartį, pateikia atitinkamus dokumentus:

1. Mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: brandos atestatą arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
2. Sveikatos pažymą 086/a forma;
3. Vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma (stojantiesiems iki 18 m. amžiaus);
4. Pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
5. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);
6. Įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenims, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
7. Dokumentus, patvirtinančius užsieniečių teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
8. Nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos arba tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą (asmenims, kuriems atimta ar apribota laisvė);
9. Nustatytą neįgalumo lygį arba darbingumo lygį (nuo 18 metų) liudijantį dokumentą (asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis).

10. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:
10.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
10.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;
10.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;
10.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
10.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;
10.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

 

Išsirinkite specialybę

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif