Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
Skirkite_1,2_proc.jpg
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
rupinkis_sveikata.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

Aktuali informacija dėl koronaviruso

 

Nuolat atnaujinamą informaciją dėl koronaviruso rasite paspaudę nuorodą.

 

  

 

 

 


Žmogaus sveikata vertinama kaip pati didžiausia asmeninė vertybė ir visos tautos, visuomenės turtas. Daugiau kaip 50 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo gyvenimo būdo. Kad žmogus rūpintųsi savo sveikata, jis turi apie ją išmanyti. Tam reikia sistemingai, nuolatos, atsižvelgiant į žmogaus amžių suteikti žinių apie sveikatą, kartu kuriant sveikatą palaikančią aplinką bei prieinamas sveikatinimo priemones.

Šiaulių profesinio rengimo centro mokinių sveikatą prižiūri Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistai.
Šiaulių visuomenės sveikatos biuro veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenėje visuomenės sveikata ir ją stiprinti. Viena visuomenės sveikatos biuro veiklos sričių yra prižiūrėti vaikų ir jaunimo sveikatą, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos Šiaulių PRC: 

 • Šiaulių PRC aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,
 • Šiaulių PRC ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams, globėjams, rūpintojams teikimas,
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes,
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas Šiaulių PRC bendruomenei,
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius,
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra,
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas ugdymą organizuojančių skyrių bendruomenei,
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra ugdymą organizuojančiuose skyriuose,
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija Šiaulių PRC,
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra Šiaulių PRC,
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas,
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas,
 • dalyvavimas Šiaulių PRC prevencinio darbo grupėse,
 • pagalba organizuojant ir pravedant Šiaulių PRC renginius,
 • sveikatinimo projektų (programų) inicijavimas ir dalyvavimas juos rengiant ir įgyvendinant.

 
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą Regina Urbonavičienė
Tel. (8 41) 390 175, 8672 50503, 8675 95904
El. paštas regina.urbonaviciene@sveikatos-biuras.lt

 

 

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif