Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


pirkimai.gif
DARBDAVIAMS.gif
SUAUGUSIUJU MOKYMAS.gif
PASLAUGOS.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif
savivalda.jpg

Savivalda

CENTRO TARYBA

Centro tarybos tikslas - atstovauti Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, finansų, materialinio aprūpinimo, veiklos kokybės užtikrinimo, darbo sąlygų gerinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.
Pagal Šiaulių PRC nuostatus tarybą sudaro 21 narys.

Nariai:
1. Rimundas Domarkas, Šiaulių darbo biržos direktorius, Šiaulių miesto Dainų–Gytarių vietos bendruomenės deleguotas atstovas, tarybos pirmininkas.
2. Juzefa Damskienė, Šiaulių m. savivaldybės administracijos deleguota Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė.
3. Remigijus Laurutis, UAB „Cherry Servers“ valdybos pirmininkas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų deleguotas atstovas.
4. Jūratė Sankauskienė, centro mokytojų deleguota atstovė, Buitinių paslaugų skyrius.
5. Rima Jasaitytė, centro mokytojų deleguota atstovė, Mechanikos skyrius.
6. Česlovas Abromaitis, centro mokytojų deleguotas atstovas, Prekybos ir verslo skyrius.
7. Vilma Raupytė, centro mokytojų deleguota atstovė, Statybos skyrius.
8. Vyda Urbelienė, centro mokytojų deleguota atstovė, Technologijų skyrius.
9. Regimanta Rasymaitė, mokinių tarybos deleguota atstovė, Buitinių paslaugų skyrius.
10. Lukas Gasparas, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Mechanikos skyrius.
11. Denis Kuodis, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Prekybos ir verslo skyrius.
12. Tadas Baltijus, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Statybos skyrius.
13. Gajus Latvėnas, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Technologijų skyrius.
14. Jurgita Žeknienė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.
15. Bronė Dobrovolskytė, Mechanikos skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.
16. Laimutė Ernestienė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.
17. Rustanas Noreika, Statybos skyriaus mokinių tėvų deleguotas atstovas.
18. Jurgita Pikelienė, Technologijų skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS 

Mokytojų susirinkimas - nuolat veikianti Šiaulių profesinio rengimo centro savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Centro mokytojų susirinkimą sudaro Centro administracija, visi tuo metu Centre dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba yra Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau - Centro) mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba veikia pagal mokinių konferencijos patvirtintus nuostatus, kurie neprieštarauja Centro nuostatams.

Mokinių tarybos sudėtis:

1. Vitalijus Saldys, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys - Mokinių tarybos pirmininkas.
2. Justina Kasnauskaitė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė - Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja.
3. Aistė Vaičikauskaitė, Technologijų skyriaus mokinė - Mokinių tarybos pirmininko sekretorė.

Nariai:

4. Lukas Gasparas, Mechanikos skyriaus mokinys;
5. Paulius Baltokas, Mechanikos skyriaus mokinys;
6. Lukas Jurgelevičius,Prekybos ir verslo skyriaus mokinys;
7. Jonas Titaitis, Prekybos ir verslo skyriaus mokinys;
8. Dainius Subatauskis, Statybos skyriaus mokinys;
9. Tadas Baltijus, Statybos skyriaus mokinys;
10. Ieva Šambaraitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
11. Julija Gudelevičiūtė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
12. Gintaras Baliutis, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys;
13. Deimantė Balčiūnaitė, Technologijų skyriaus mokinė;
14. Gabija Urbonaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
15. Rimvydas Bružas, Statybos skyriaus mokinys.
 

DARBO TARYBA

Šiaulių profesinio rengimo centro darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises. Tarybos veiklos organizavimo klausimus, neaptartus Darbo tarybų įstatyme, reguliuoja Darbo tarybos reglamentas.
Taryba teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų.

Darbo tarybos sudėtis:
1. Asta Abukaitienė, bibliotekininkė (Buitinių paslaugų skyrius) - Darbo tarybos pirmininkė.
2. Česlovas Abromaitis, mokytojas (Prekybos ir verslo skyrius) - Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas.

Darbo tarybos nariai:
3. Lina Aužbikavičienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė (Centro administracija);
4. Daiva Banytė, mokytoja (Statybos skyrius);
5. Dovydas Nekrašas, sargas (Prekybos ir verslo skyrius);
6. Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja (Technologijų skyrius);
7. Vida Šambarienė, mokytoja (Mechanikos skyrius).

Europass.png
vet mobility.JPG
svajoniu_profesija.gif
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif