Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


pirkimai.gif
DARBDAVIAMS.gif
SUAUGUSIUJU MOKYMAS.gif
PASLAUGOS.gif
savivalda.jpg

Savivalda

CENTRO TARYBA

Centro tarybos tikslas - atstovauti Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, finansų, materialinio aprūpinimo, veiklos kokybės užtikrinimo, darbo sąlygų gerinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.
Pagal Šiaulių PRC nuostatus tarybą sudaro 21 narys.

Nariai:
1. Rimundas Domarkas, Šiaulių darbo biržos direktorius, Šiaulių miesto Dainų–Gytarių vietos bendruomenės deleguotas atstovas, tarybos pirmininkas.
2. Juzefa Damskienė, Šiaulių m. savivaldybės administracijos deleguota Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė.
3. Remigijus Laurutis, UAB „Cherry Servers“ valdybos pirmininkas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų deleguotas atstovas.
4. Jūratė Sankauskienė, centro mokytojų deleguota atstovė, Buitinių paslaugų skyrius.
5. Rima Jasaitytė, centro mokytojų deleguota atstovė, Mechanikos skyrius.
6. Česlovas Abromaitis, centro mokytojų deleguotas atstovas, Prekybos ir verslo skyrius.
7. Vilma Raupytė, centro mokytojų deleguota atstovė, Statybos skyrius.
8. Vyda Urbelienė, centro mokytojų deleguota atstovė, Technologijų skyrius.
9. Regimanta Rasymaitė, mokinių tarybos deleguota atstovė, Buitinių paslaugų skyrius.
10. Lukas Gasparas, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Mechanikos skyrius.
11. Denis Kuodis, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Prekybos ir verslo skyrius.
12. Tadas Baltijus, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Statybos skyrius.
13. Gajus Latvėnas, mokinių tarybos deleguotas atstovas, Technologijų skyrius.
14. Jurgita Žeknienė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.
15. Bronė Dobrovolskytė, Mechanikos skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.
16. Laimutė Ernestienė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.
17. Rustanas Noreika, Statybos skyriaus mokinių tėvų deleguotas atstovas.
18. Jurgita Pikelienė, Technologijų skyriaus mokinių tėvų deleguota atstovė.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS 

Mokytojų susirinkimas - nuolat veikianti Šiaulių profesinio rengimo centro savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Centro mokytojų susirinkimą sudaro Centro administracija, visi tuo metu Centre dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba yra Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau - Centro) mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba veikia pagal mokinių konferencijos patvirtintus nuostatus, kurie neprieštarauja Centro nuostatams.

Mokinių tarybos sudėtis:

1. Gabija Urbonaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė – Mokinių tarybos pirmininkė.
2. Rimvydas Bružas, Statybos skyriaus mokinys – Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas.
3. Henrika Nuosamaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė – Mokinių tarybos pirmininkės sekretorė.

Nariai:
4. Lukas Gasparas, Mechanikos skyriaus mokinys.
5. Denas Kuodis, Prekybos ir verslo skyriaus mokinys.
6. Dalia Grimailaitė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė.
7. Žygimantas Gricius, Statybos skyriaus mokinys.
8. Tadas Baltijus, Statybos skyriaus mokinys.
9. Regimanta Rasymaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė.
10. Raimondas Macijauskas, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė.
11. Gajus Latvėnas, Technologijų skyriaus mokinys.
12. Paulius Baltokas, Mechanikos skyriaus mokinys.
13. Monika Budrytė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė.
14. Deimantė Zonytė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė.
15. Viktorija Gurnikaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė.

DARBO TARYBA

Šiaulių profesinio rengimo centro darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises. Tarybos veiklos organizavimo klausimus, neaptartus Darbo tarybų įstatyme, reguliuoja Darbo tarybos reglamentas.
Taryba teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų.

Darbo tarybos sudėtis:
1. Marija Kerienė, mokytoja - Darbo tarybos pirmininkė.
2. Česlovas Abromaitis, profesijos mokytojas - Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas.

Nariai:
3. Daiva Banytė, mokytoja.
4. Kristina Čaikauskaitė, profesijos mokytoja.
5. Jurgita Dembinskienė, profesijos mokytoja.
6. Arvydas Labunskis, Vystymo skyriaus vedėjas.
7. Tomas Prokurotas, mokytojas.
8. Ramūnas Snarskis, profesijos mokytojas.
9. Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja.
10. Renata Šneiderytė, mokytoja.
11. Juozas Zakaržauskis, ūkio dalies vedėjas.

Europass.png
vet mobility.JPG
OpenProf.jpg
svajoniu_profesija.gif
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
video_parastes.gif
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif