Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ŠVIETIMO POSRIČIO MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-016

Veiksmų programa: VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.


Prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą.


Uždavinys: VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.


Priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas.


Projekto vykdytojas: Šiaulių profesinio rengimo centras


Projekto partneriai:
Kėdainių profesinio rengimo centras;
Klaipėdos turizmo mokykla;
Utenos regioninis profesinio mokymo centras;
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras;
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras;
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras;
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

Projekto tikslas: Didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.

Projekto uždavinys: Sukurti ir išbandyti mokymo priemones, skirtas mokymui pagal didmeninės ir mažmeninės prekybos švietimo posričio modulines profesinio mokymo programas.

Projekto veiklos:
1. Mokymo priemonių rengimas ir išbandymas:
1.1. Mokymo priemonių rengėjų mokymai;
1.2. Mokymo priemonių parengimas ir leidyba;
1.3. Modulinių mokymo programų išbandymas profesinio mokymo įstaigose.
2. Sukurtų mokymo priemonių skaida.

Projekto biudžetas: 843900,00 Lt.

Projektą finansuoja: Europos socialinis fondas, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Vykdymo eiga:

2012 m. birželio 26 d. pasirašyta projekto “Didmeninės ir mažmeninės prekybos švietimo posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas”, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-016, finansavimo ir administravimo sutartis. Sutartį pasirašė Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius Saulius Dargužas ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis.
2012 m. rugpjūčio 29 d. pasirašyta mokymo organizavimo paslaugos sutartis su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija.
2012 m. rugpjūčio 29 d. pasirašyta mokymų pravedimo paslaugos sutartis su Liudviku Kaklausku.
2012 m. rugsėjo 10 – 28 dienomis vyko mokymo priemonių rengėjų 80 valandų mokymai. Mokymuose dalyvavo 26 asmenys.
2012 m. spalio 22 d. pasirašyta mokymo medžiagos parengimo leidybai ir leidybos paslaugos sutartis su viešąja įstaiga Šiaulių universiteto leidykla.
2012 m. spalio mėn. buvo pradėta rengti mokomoji medžiaga 19 temų modulinėms didmeninės ir mažmeninės prekybos švietimo posričio Lietuvos PMĮ vykdomoms prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, pardavėjo, kasininko, sandėlininko, logisto ekspeditoriaus mokymo programoms:
• Nemaisto prekių asortimentas ir kokybė;
• Maisto prekių asortimentas ir kokybė;
• Logistika;
• Prekybiniai įrengimai ir įranga;
• Prekybos įmonės apskaita;
• Verslumo pagrindai;
• Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų);
• Prekybos ir rinkodaros pagrindai;
• Profesinė etika ir psichologija;
• Estetika;
• Prekybos vadybos pagrindai;
• Darbo higiena;
• Dokumentų valdymas;
• Komercinės įmonės mokslas;
• Verslo planas;
• Kompiuterizuota verslo įmonės buhalterinė apskaita (Stekas, Rivilė).
2013 m. lapkričio mėn. projekto vykdytojo ir partnerių mokymo įstaigose profesinio mokymo pamokose išbandyta parengta mokomoji medžiaga. Išbandyme dalyvavo 364 moksleiviai.
2014 m. kovo mėn. mokomoji medžiaga išleista įrašyta kompaktinėje plokštelėje.
2014 m. balandžio 8 d. buvo pasirašyta sutartis su Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba dėl baigiamosios projekto konferencijos organizavimo paslaugos suteikimo.
2014 m. gegužės 14 d. organizuota baigiamoji projekto konferencija, kurios metu buvo pristatytos nuotolinio mokymo aplinkos Moodle naujovės, e-mokymosi sistemos modeliavimo galimybės, taip pat projekto metu sukurta mokomoji medžiaga didmeninės ir mažmeninės prekybos srities modulinėms mokymo programoms. Mokomoji medžiaga išdalinta konferencijos dalyviams.


Didmeninės ir mažmeninės prekybos švietimo posričio modulinėms mokymo programoms skirtos mokymo priemonės

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif