Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI
VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001

Projektas vykdomas dviem etapais:
I etapas: 2009 – 2012 metai;
II etapas: 2012 – 2013 metai.

Projekto tikslai:
1. Plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14–19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį;
2. Didinti mokinių pasirinkimo galimybes ir ugdymo turinio patrauklumą, atsižvelgiant į šiuolaikinio darbo pasaulio poreikius;
3. Plėtoti projekto dalyvių profesines kompetencijas.
Projekto laukiami rezultatai (sukurta, parengta ir išbandyta):
1. Ugdymo organizavimo modelis;
2. Lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais;
3. Nauja meninio ugdymo programa;
4. Verslumo gebėjimų ir darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos;
5. Metodinės rekomendacijos menų ir technologijų mokytojams su garso ir vaizdo medžiaga (CD, DVD ir kt.).

Projekto dalyviai: Lietuvos Respublikos 30 bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų, gimnazijų, profesinio mokymo įstaigų mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai, švietimo institucijų darbuotojai, švietimo konsultantai (450 asmenų).
Projekte dalyvauja Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus Mechanikos sektoriaus mokytojai.

Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos ugdymo plėtotės centras.

Projekto koordinatorė Šiaulių profesinio rengimo centre: Diana Baltrušaitytė Šukutienė.

Projekto biudžetas: 6686700,00 Lt.

Projektą finansuoja: Europos Sąjungos Socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Projekto svetainė: http://galimybes.pedagogika.lt
 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif