Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

STATYBOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE
VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-003

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.

Uždavinys: Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

Priemonė: Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra.

Projekto tikslas: Gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją.

Projekto uždavinys: Įkurti statybos sektorinį praktinio mokymo centrą Šiaulių profesinio rengimo centre.

Projekto veiklos:
1. Pastatų J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, ir Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimas;
2. Statybos įrangos įsigijimas;
3. Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimas;
4. Baldų įsigijimas.

Projekto biudžetas: 12650000, 00 Lt.
Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Vykdymo eiga:

2011 m. gegužės 6 d. pasirašyta valstybės projekto „Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Šiaulių profesinio rengimo centre“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-003 finansavimo ir administravimo sutartis.
Sutartį pasirašė viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Rasa Suraučienė ir biudžetinės įstaigos Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius Saulius Dargužas.
2011 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyta pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis su UAB „Panprojektas“ bei pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis su UAB „Archinova“.
2011 m. gruodžio 27 d. pasirašyta pastatų J. Basanavičiaus g. 53 ir Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimo techninių projektų bendrosios ekspertizės sutartis su UAB „Projektų ekspertizė“.
2012 m. vasario 15 d. pasirašytos pastatų J. Basanavičiaus g. 53 ir Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimo techninės priežiūros sutartys su UAB „Statyba ir priežiūra“.
2012 m. birželio 21 d. atlikta pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimo techninio projekto bendroji ekspertizė.
2012 m. liepos 13 d. parengtas pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimo techninis projektas.
2012 m. rugpjūčio 30 d. atlikta pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstravimo techninio projekto bendroji ekspertizė.
2012 m. lapkričio 13 d. parengtas pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstravimo techninis projektas.
2013 m. kovo 20 d. pasirašyta statybos rangos darbų sutartis su UAB „Limega“ pastatui J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstruoti.
2013 m. kovo 21 d. pradėti pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstravimo darbai.
2013 m. birželio 19 d. pasirašyta elektromechaninių darbų praktinio mokymo įrangos pirkimo - pardavimo sutartis su „Elfa Distrelec“, UAB.
2013 m. liepos 3 d. pasirašytos suvirinimo dujomis bei suvirinimo elektra ir pusautomačiais įrangos pirkimo - pardavimo sutartys su UAB „ATC Baltic“.
2013 m. lapkričio 25 d. pasirašyta santechnikos, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbų įrangos pirkimo - pardavimo sutartis su uždarąja akcine bendrove „Gitana“.
2014 m. vasario 7 d. pasirašyta statybos rangos darbų sutartis su UAB „Račkausko AGROTECH“ pastatui Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstruoti. Pradėti pastato rekonstravimo darbai.
2014 m. vasario 11 d. pasirašyta baldų ir konferencijų įrangos pirkimo - pardavimo sutartis su uždarąja akcine bendrove „Specus Šiauliai“.
2014 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu projektui „Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Šiaulių profesinio rengimo centre“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-003, skirtas papildomas 2700000,00 Lt finansavimas.
2014 m. kovo 10 d. pasirašytos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimo - pardavimo sutartys su uždarąja akcine bendrove „Biznio mašinų kompanija“.
2014 m. balandžio 9 d. pasirašyta stalių darbų įrangos pirkimo - pardavimo sutartis su uždarąja akcine bendrove „Lintera“.
2014 m. balandžio 29 d. pastate J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, sumontuota elektromechaninių darbų praktinio mokymo įranga.
2014 m. gegužės 30 d. pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, profesinio mokymo patalpose sumontuota kompiuterinė technika, sukonfigūruota programinė įranga.
2014 m. birželio 5 d. baigti montuoti baldai ir konferencijų įranga pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, patalpose.
2014 m. birželio 27 d. baigti pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstravimo darbai, pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.
2014 m. birželio 30 d. pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, praktinio profesinio mokymo dirbtuvėse sumontuota suvirinimo dujomis, elektra ir pusautomačiais, santechnikos, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbų praktinio mokymo įranga.
2014 m. rugpjūčio 8 d. sumontuoti baldai ir konferencijų įranga pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai, patalpose.
2014 m. rugpjūčio 7 d. sumontuota stalių darbų – mechaninio medienos apdirbimo įranga stalių darbų praktinio mokymo dirbtuvėse Statybininkų g. 23, Šiauliai.
2014 m. rugpjūčio 19 d. pristatyta ir sumontuota bendrųjų statybos darbų įranga.
2014 m. rugpjūčio 29 d. sumontuota kompiuterinė technika, sukonfigūruota programinė įranga mokomosiose patalpose Statybininkų g. 23, Šiauliai.
2014 m. spalio 22 d. baigti pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimo darbai, pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.
2014 m. lapkričio 27 d. įvyko oficialus Statybos sektorinio praktinio mokymo centro Šiaulių profesinio rengimo centre atidarymas.

 

Pastato J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, rekonstravimas

Pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai, rekonstravimas

Statybos sektorinio praktinio mokymo centro atidarymas

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif