Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
Skirkite_1,2_proc.jpg
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
rupinkis_sveikata.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

PREVENCINIŲ NETRADICINIO UGDYMO MODELIŲ, PANAUDOJANT DAILĖS IR MUZIKOS TERAPIJĄ, ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-085

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.

Prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą.

Priemonė: Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas.

Projekto tikslas: Įdiegti vidurinio lavinimo mokyklose inovatyvius prevencinius ugdymo modelius siekiant tobulinti mokymo procesą ugdant moksleiviams reikalingas socialines kompetencijas.

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti mokomąją medžiagą, reikalingą ugdymo modelių įgyvendinimui mokyklose;
2. Taikant kaskadinį metodą apmokyti mentorius ir pedagogus savo darbe panaudoti diegiamus mokymo modelius;
3. Įdiegti inovatyvius ugdymo modelius mokyklose, panaudojant juos pedagogų darbe su mokiniais ir jų tėvais.

Projekto veiklos:
1. Parengti mokomąją medžiagą (mokymo gaires su vaizdinėmis priemonėmis);
2. Išleisti mokomąją medžiagą;
3. Supažindinti mentorius su savęs pažinimo ugdymo modeliu ir parengtomis mokymo priemonėmis;
4. Apmokyti mokyklų pedagogus taikyti inovatyvius ugdymo modelius ir parengtas mokymo priemones pedagoginiame darbe;
5. Mokymo priemonių komplektų įsigijimas mokymą vykdysiančioms įstaigoms;
6. Mokiniams reikalingų mokymo priemonių komplektų įsigyjimas;
7. Suteikti modelių ir metodų įgyvendinimo konsultacijas;
8. Pravesti mokiniams ir tėvams ugdymo seminarų ciklą;
9. Mokyklose vykdant mokymo programas papildyti jas inovatyviais metodais.

Projekto vykdytojas: viešoji įstaiga „Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“.

Projekto partneriai:
1. Lietuvos Muzikos terapijos asociacija;
2. Šiaulių profesinio rengimo centras;
3. Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla;
4. Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla;
5. Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“;
6. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija.

Projekto biudžetas: 976226,00 Lt.
Projektą finansuoja: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Vykdymo eiga:
2011 m. liepos 28 d. pasirašyta projekto „Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-085, finansavimo ir administravimo sutartis.
Sutartį pasirašė Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir viešosios įstaigos „Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ laikinai einanti direktorės pareigas Goda Leliugaitė.
2012 m. balandžio 2-6 ir gegužės 14-16 ir 22 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centre vyko projekto dalyvių mokymai „Savęs pažinimo ugdymo modelio taikymas panaudojant dailės terapiją“. Mokymuose dalyvavo 51 Šiaulių PRC pedagogas.

001.jpg
0010.jpg
0011.jpg

0012.jpg
002.jpg
003.jpg

004.jpg
005.jpg
006.jpg

007.jpg
008.jpg
009.jpg

2012 m. birželio 11-15 ir 18-21 dienomis Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje vyko projekto dalyvių mokymai „Asmenybės ugdymo modelio taikymas panaudojant muzikos terapiją“. Mokymuose dalyvavo 2 Šiaulių PRC muzikos mokytojai.
2012 m. rugsėjo 17 d. mokymuose dalyvavę 48 Šiaulių PRC mokytojai ugdymo procese pradėjo taikyti savęs pažinimo modelį taikant dailės terapiją: 10 mokytojų – pagal intensyvų kursą (180 ak. val. per mokslo metus), 38 – pagal neintensyvų kursą (18 ak. val. per mokslo metus). 2 mokytojai savo darbe taiko savęs pažinimo modelį panaudojant muzikos terapiją.
Visi mokytojai, dalyvaujantys projekto įgyvendinime, aprūpinti savęs pažinimo modelio, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, metodine medžiaga, dailės priemonėmis, muzikos instrumentais. Taip pat naudoja kompiuterinės technikos komplektą, foto aparatą bei vaizdo kameras.

001.jpg
002.jpg
003.jpg

004.jpg
005.jpg
006.jpg

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif