Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE
VP3-2.2-ŠMM-13-V-01-001

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.

Uždavinys: Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

Priemonė: Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra.

Projekto tikslas: Pagerinti profesinio mokymo paslaugų kokybę ir prieinamumą įkuriant Šiaulių profesinio rengimo centre didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus praktinio mokymo centrą.

Projekto uždaviniai:
1. Rekonstruoti pastatą Vytauto g. 267, Šiauliai ir pritaikyti sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti;
2. Atnaujinti profesinio mokymo materialinę bazę.
Projekto veiklos:
1. Pastato Vytauto g. 267, Šiauliai rekonstravimas;
2. Prekybos įrangos, reikalingos mokymo procesui organizuoti, įsigijimas;
3. Kompiuterinės technikos, reikalingos mokymo procesui organizuoti, įsigijimas;
4. Programinės įrangos, reikalingos mokymo procesui organizuoti, įsigijimas;
5. Baldų įsigijimas;
6. Mikroautobuso įsigijimas.

Projekto biudžetas: 7500000, 00 Lt.
Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Vykdymo eiga:
2009 m. gruodžio 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašyta valstybės projekto „Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Šiaulių profesinio rengimo centre“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-01-001 finansavimo ir administravimo sutartis.
Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Keizeris ir Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius Saulius Dargužas.
2010 m. balandžio 9 d. su UAB „Šiltas namas“ pasirašyta techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.
2010 m. balandžio 23 d. su UAB "Neto Baltic" pasirašyta konsultavimo, prekybos įrangos techninių charakteristikų parinkimo ir jos sumontavimo bei prijungimo prie inžinerinių tinklų ir komunikacijų schemų parengimo paslaugų sutartis.
2010 m. birželio 23 d. pasirašyta pastato Vytauto g. 267, Šiauliai, rekonstravimo techninio projekto ekspertizės sutartis su UAB „Ekspertika“.
2010 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta pastato Vytauto g. 267, Šiauliai, rekonstravimo darbų techninės priežiūros sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas“.
2010 m. lapkričio 12 d. parengtas Šiaulių profesinio rengimo centro pastato Vytauto g. 267, Šiauliai, rekonstravimo techninis projektas.
2011 m. vasario 23 d. pasirašyta pastato rekonstravimo rangos darbų sutartis su uždarąja akcine bendrove „Rotonda“. Prasidėjo pastato rekonstravimo darbai.
2011 m. gruodžio 16 d. nutraukta statinio statybos techninės priežiūros sutartis su UAB „Panevėžio miestprojektas“.
2011 m. gruodžio 28 d. pasirašyta pastato rekonstravimo techninės priežiūros sutartis su UAB „SDG“.
2012 m. vasario 13 d. pasirašyta baldų ir konferencijų įrangos pirkimo – pardavimo sutartis su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų.
2012 m. vasario 29 d. pasirašyta mikroautobuso pirkimo – pardavimo sutartis su UAB transporto firma „Transmitto“.
2012 m. kovo 12 d. pasirašyta prekybos įrangos ir programinės įrangos prekybos įrangai pirkimo – pardavimo sutartys su UAB „New Vision Baltija“.
2012 m. balandžio 17 d. pasirašyta kompiuterinės technikos pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Kompera“.
2012 m. balandžio 26 d. pasirašyta programinės įrangos pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Komparsa“.
2012 m. gegužės 3 d. įsigytas mikroautobusas.
2012 m. rugsėjo 3 d. sumontuoti baldai.
2012 m. rugsėjo 3 d. kompiuterinėje technikoje sukonfigūruota programinė įranga.
2012 m. spalio 15 d. sumontuota kompiuterinė technika.
2012 m. lapkričio 9 d. sumontuota prekybos įranga ir joje sukonfigūruota programinė įranga.
2012 m. lapkričio 20 d. baigti pastato rekonstravimo darbai ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

01.jpg
02.jpg
03.jpg

05.jpg
07.jpg
08.jpg

09.jpg
10.jpg
12.jpg

13.jpg
14.jpg
DSC_0006.jpg

DSC_0012.jpg
DSC_0015.JPG
DSC_0025.jpg

DSC_0026.jpg
001.jpg
002.jpg

003.jpg
004.jpg
005.jpg

006.jpg
007.jpg
008.jpg

009.jpg
0010.jpg
0011.jpg

0012.jpg
0013.jpg
0014.jpg

0015.jpg
0016.jpg
0017.jpg

0018.jpg
0019.jpg
0020.jpg

0021.jpg
0022.jpg
0023.jpg

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif