Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
Skirkite_1,2_proc.jpg
baneris 2.jpg
fb_korupc.gif
rupinkis_sveikata.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKOMOJO PASTATO ENERGETIKOS ŪKIO RENOVACIJA
VP3-3.4-ŪM-05-V-01-001

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (VP3).

Prioritetas: Aplinka ir darnus vystymasis (VP3-3).

Uždavinys: Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą (VP3-3.4).

Priemonė: Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. BPD 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus (VP3-3.4-ŪM-05-V).
Projekto tikslas: Energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Projekto uždavinys: Rekonstruoti Šiaulių PRC mokomąjį pastatą Statybininkų g. 23 Šiauliuose siekiant padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą.

Projekto veiklos:
1. Techninės dokumentacijos rengimas.
2. Pastato rekonstravimas.
3. Techninė, projekto vykdymo priežiūra.
4. Projekto viešinimas.
Projekto biudžetas: 1771902, 00 Lt.
Projektą finansuoja: Europos Sąjungos Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Vykdymo eiga.
2008 m. gruodžio 9 d. pasirašyta projekto „Šiaulių profesinio rengimo centro mokomojo pastato energetikos ūkio renovacija“ finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-05-V-01-001. Pagal šią sutartį projektui suteikiamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius Saulius Jakštas ir Valstybės biudžetinės įstaigos Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius Saulius Dargužas.
2007 m. gruodžio 21 d. parengtas Šiaulių profesinio rengimo mokomojo pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai rekonstrukcijos techninis projektas. Projektą parengė UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“.
2008 m. liepos 30 d. pasirašyta statinio statybos techninės priežiūros vykdymo sutartis su UAB „SDG“.
2008 m. gruodžio 3 d. pasirašyta Šiaulių profesinio rengimo centro mokomojo pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai šilumos punkto rekonstrukcijos sutartis su AB „Axis Industries“.
2008 m. gruodžio 3 d. pasirašyta projekto vykdymo priežiūros sutartis su UAB „Archinova“ filialu „ER projektai“.
2008 m. gruodžio 23 d. baigta Šiaulių profesinio rengimo centro mokomojo pastato Statybininkų g. 23, Šiauliai šilumos punkto rekonstrukcija.
2009 m. sausio 27 d. M. Čikoto įmonė „Vimada“, laimėjusi viešąjį konkursą, pradėjo pastato rekonstrukciją, kurią įsipareigojo baigti per šešis mėnesius.
2009 m. liepos 27 d. M. Čikoto įmonė „Vimada“ atliko pastato rekonstrukcijos darbus (I etapas).
2009 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pritarė papildomų darbų atlikimui mokomajame pastate Statybininkų g. 23, Šiauliuose.
2009 m. spalio 6 d. pasirašyta pastato Statybininkų g. 23, Šiauliuose rekonstravimo darbų (papildomi) sutartis su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „Sauslaukio statyba“.
2009 m. lapkričio 23 d. UAB „Sauslaukio statyba“ baigė pastato rekonstravimo papildomus darbus.
2009 m. lapkričio mėnesį baigti visi pastato Statybininkų g. 23, Šiauliuose rekonstrukcijos darbai: apšiltintos išorės sienos ir stogas, pakeisti plastikiniais langai ir išorės durys.
Po atliktos rekonstrukcijos pastate Statybininkų g. 23, Šiauliuose bus sutaupoma kasmet 0,42GWh energijos.

1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg

17.jpg
18.jpg
19.jpg
2.jpg

20.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

6.jpg
7.jpg
8.jpg

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif