Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


registracija.gif
centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

MOBILUMAS – INOVACIJOS – PATIRTIS
2014-1-LT01-KA102-000102

Dotacijos gavėjas: Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto tikslai:
1. Skatinti meistriškumą pirminio ir tęstinio profesinio mokymo srityje, kokybę ir aktualumą, didinti mokinių mokymosi motyvaciją, tobulinti jų praktinius profesinius įgūdžius per tarptautinį mobilumą, praktinį mokymąsi tarpkultūrinėje aplinkoje, ugdant gebėjimus darbui.
2. Skatinti novatoriškumą, kūrybingumą ir IRT naudojimą profesiniame mokyme - skatinti projekto dalyvių informacijos ir ryšių kompetencijas, naujų technologijų naudojimą ir pritaikomumą kasdieniame darbe, ieškoti inovatyvių mokymo(si) metodų, susipažįstant su naujais edukaciniais sprendimais, taikomais kasdieniame mokymo(si) procese tarpkultūrinėje aplinkoje.
3. Gerinti užsienio kalbos kompetencijas.

Biudžetas: 72.928 EUR

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

2014 m. lapkričio 16 – gruodžio 16 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus Mechanikos sektoriaus mokiniai Vytautas Jurkšas, Audrius Plukas, Donatas Sugintas, Žilvinas Dapkus, Vytautas Samušis, Vygandas Niekis vyko trisdešimties dienų trukmės praktinę stažuotę Vokietijoje, Burgdorf ir Lehrte miestuose. Praktinę stažuotę organizavo Vokietijos priimanti organizacija Berufsbildende Schulen Burgdorf-Lehrte.
Projekto dalyviai mokėsi taikyti šiuolaikines diagnostines priemones, dirbdami su moderniomis technologijomis, medžiagomis, įrengimais ir priemonėmis Vokietijos automobilių servisuose. Jie įgijo naujų praktinių profesinių įgūdžių, patobulino tarpasmeninio bendradarbiavimo kompetencijas, ugdydami gebėjimus darbui tarpkultūrinėje aplinkoje pagerino bendrosios ir profesinės užsienio kalbos kompetencijas, pagilėjo projekto dalyvių supratimas ir socialinis sąmoningumas ekologijos srityje, padidėjo mokinių mokymosi motyvacija, tiesiogiai įtakojanti ugdymo proceso efektyvumą. Be to, projekto dalyviai gilino vokiečių kalbą, susipažino su Vokietijos kultūra.
Stažuotės pabaigoje visiems dalyviams buvo išduoti stažuotės dokumentai – sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai, atspindintys įgytus ir patobulintus gebėjimus bei darbinius įgūdžius.

 

2015 m. vasario 22 d. – kovo 23 d. Buitinių paslaugų skyriaus kirpėjo specialybės mokinės Gabrielė Tarosaitė, Jovilė Markeliūnaitė, Sandra Sitnikienė, Martyna Jaugaitė vyko į 30 dienų stažuotę Airijoje, Šv. Džono koledže. Mėnesį laiko projekto dalyvės gyveno antrame pagal dydį Airijos mieste, kuris pilnas šilumos, jaukumo, svetingų ir draugiškų žmonių. Projekto dalyvės pripažino, kad galimybė išvykti į Airiją buvo viena nuostabiausių patirčių, kurios metu jos išmoko prisitaikyti prie įvairių situacijų ir įgijo naujų gyvenimiškų patirčių. Stažuotė Airijoje joms buvo puiki proga įgyti tarpkultūrinių žinių, tolerancijos, patobulinti darbo bei užsienio kalbos įgūdžius. Stažuotės metu merginos susipažino su naujausiomis kirpimo ir šukavimo technologijomis, mada, o didelę dalį naujų teorinių žinių galėjo pritaikyti ir praktikoje. Turbūt didžiausia šio projekto pamoka projekto dalyvėms – nebijoti daryti, tai ko nori ir visada stengtis pasinaudoti gyvenimo suteiktomis progomis tobulėti, išbandyti save.
Laisvalaikiu merginos aplankė žymias vietas, apylinkes, susipažino su naujais žmonėmis, susirado gerų draugų.

2015 m. kovo 1 d. – balandžio 1 d. Prekybos ir verslo skyriaus konditerio, virėjo, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybių mokiniai Deividas Armalis, Andrius Martišius, Antanas Stonys, Lukas Ivaškevičius, Ieva Vaičiūtė, Renata Jakubauskytė – Mockuvienė vyko į stažuotę Čekijoje, ALVIT - inovace a vzdělávání s. r. o. organizacijoje.
Čekijos Respublikoje mokiniai praleido visą mėnesį, o stažuotės programą įgyvendino geriausiose maitinimo įstaigose. Visi keliauninkai į didmiesčio gyvenimą įsisuko nuo pat pirmosios atvykimo dienos: vos atvykę į naujuosius namus buvo supažindinti su visą parą veikiančia picerija ir ragavo čekiškų picų. Antroji diena Ostravoje, kaip ir visos likusios, atvykėliams prasidėjo anksti ir buvo pakankamai įtempta: nauja praktikos vieta, kurioje bus praleistas mėnuo, nauji žmonės, nauji uždaviniai ir iššūkiai.
Lankydamiesi Ostravoje mokiniai patobulino savo profesinius įgūdžius, pagerino užsienio kalbos kompetencijas. Be to, laisvu nuo praktikos metu mokiniai šiokiadieniais ir savaitgaliais aplankė muziejus, zoologijos sodą, kopė į kalnus ir ugnikalnį, be to, lankė jaunimo mėgstamas vietas, kuriuose susipažino su naujais žmonėmis ir mėgavosi vietinių gyventojų draugija.

 

Adelė Adomaitienė, profesijos mokytoja:
"Balandžio 13-17 dienomis pozityviai nusiteikusios dviese su Mechanikos skyriaus mokytoja Renata Šneideryte išvykome į Granados miestą Ispanijoje, kur mokymo įstaigoje Instituto de Educación Secundaria Zaidín Vergeles tris dienas pagal sudarytą programą nuo 9 val. ryto iki 17 val. vakaro sėmėmės patirties. Kelionė į Granadą su persėdimais Briuselyje, Malagoje gerokai užtruko dėl lėktuvo skrydžių vėlavimo ir suplanuotos tolesnės kelionės autobusu tvarkaraščio neatitikimo. Tad vidurnaktį Malagoje laukdamos autobuso į Granadą, o po to vykdamos į ją naktį, negalėjome pasigrožėti Ispanijos gamta. Paryčiui atvykusios į viešbutį turėjome tik valandą numigti, nes 8 val. 40 min. mūsų jau laukė anglų-ispanų kalbų vertėja ir aktyvi dienotvarkė mokykloje.
Instituto de Educacion Secundaria Zaidin- Vergeles švietimo įstaigos teritorija aptverta aukšta metaline tvora, prie kurios vartų poste nuolat sėdi budėtojas. Nors mokykloje mokosi apie pusantro tūkstančio mokinių, tačiau aplinka gana rami ir tvarkinga. Apskritai, stažuodamasi šioje įstaigoje susidariau gerą nuomonę apie Andalūzijos regiono žmonių savybes. Pavyzdžiui, vizito programos buvo griežtai laikomasi. Kiekvieną dieną – tikslumas ir atsakomybė. Žavėjausi mokytojų meile savo darbui (tačiau jis nedirbs papildomo, nemokamo darbo po pamokų ar ,,neauklės“, pavyzdžiui, dėl pamokų praleidinėjimo pilnamečio ar santuoką sukūrusio mokinio), direktoriaus, kurį bendruomenė renka ketveriems metams, paprastumu. Todėl suabsoliutinti ir sakyti, kad jiems viskas yra ,,mañana“, nenorėčiau sutikti. Mokyklos kolektyvas draugiškas, mišrus. Mokytojų moterų ir vyrų skaičius vienodas. Instituto Educacion Secundaria Zaidin-Vergeles mokykloje teikiamas privalomas vidurinis išsilavinimas, aukštesnio lygio vidurinis išsilavinimas, pirminis profesinis mokymas ir vidurinio lygio profesinis mokymas. Profesijos mokosi apie 350 mokinių, su kuriais šiuo metu dirba 28 mokytojai. Profesinio mokymo sistema – dualinė. Praktinį mokymą mokiniai gali atlikti užsienio šalyse. Mokinių žinių vertinimo sistema - nuo ,,0“ iki ,,10“. Pamokos trukmė – viena valanda. Didelis dėmesys yra skiriamas anglų ir prancūzų kalbų mokymui. Mokykla ruošia verslo administravimo ir valdymo specialistus. Tačiau skatina mokinius siekti aukštesnio lygio profesinio mokymo ir universitetinių studijų. ,,Popierinės‘‘ (vaizdinės) medžiagos šioje mokykloje mes nepastebėjome, net bibliotekoje knygų – tik minimaliai. Mokytojo pagrindinis darbo įrankis – nešiojamas kompiuteris. Mokykla turi nemokamą serverį. Visą mokyklos tinklą tvarko vienas žmogus - programuotojas, kuriam taip pat priklauso įkelti informaciją, kurią pateikia mokytojai. Ugdymo procese naudoja Edmodo (http://www.edmodo.com/) nuotolinio mokymo/mokymosi Moodle aplinkas. Mokytojai yra sukūrę savo dalykui tinklaraščius (blog‘us). Naudojamas ,,Ekologinis dienoraštis“ Vergel IES Zaidin – sodai (http://ekovergel.blogspot.com/). Mokykla turi savo sodą, čia yra puoselėjami, stebimi, tyrinėjami augalai, vaistinės žolelės. Naudoja, turi paskyrą socialiniame tinkle ,,Twitter“ (https://twitter.com/izvgranada), taip pat ,,YouTube“ ir aplinkoje ,,Seneca“ (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio). Yra veikiantis Wi-fi ryšys. Mokykla turi visus išteklius, reikalingus šiuolaikiniam ugdymui. Jai padeda įmonės, dovanoja brangią, modernią įrangą, kuri reikalinga mokiniams ugdyti mokyklos laboratorijose. Teko stebėti ir keletą pamokų. Labai patiko matematikos pamoka, kuri buvo vedama šeštos klasės mokiniams. Pamokoje dalyvavo 27 mokiniai. Mokytojo vedama pamoka nuo pradžios iki pabaigos buvo nuosekli, jai gerai pasiruošta, naudota interaktyvi lenta, internetas, užduočių dalomoji medžiaga, pratybų sąsiuvinis. Mokiniai aktyviai, nuolat pasikeisdami sprendė uždavinius interaktyvioje lentoje. Anglų kalbos įgūdžiams formuoti mokytojas vis pateikdavo klausimų anglų kalba. Taip pat turėjome galimybę stebėti ekonomikos pamoką. Beveik visa pamoka yra skiriama mokinių užduotims atlikti, mąstyti apie įmonių, verslo kūrimą, mokytojas nuolat paprašo pagrįsti mokinių plėtojamas mintis. Informacinių technologijų pamokų rezultatą panoro pristatyti du mokiniai. Jie nebuvo patys geriausi mokiniai, tačiau turintys gebėjimų šioje srityje, todėl pristatė savo kūrybos žaidimų filmuką su paaiškinimais apie jo sukūrimą.
Taip pat apsilankėme Mokytojų mokymo centre. Šioje aplinkoje (Colabos@Platform) pateikiama pagrindinių kompetencijų mokantis Andalūzijoje programa. Ilgą darbo patirtį turinti mokymo inspektorė papasakojo ne vien tik apie tai, kaip pagal programas yra vykdomas mokymas, teikiama tėvams informacija apie jų vaikų mokymąsi, kokį tobulinimosi kursą pasirinkti pagal skyrius ir užsienio kalbą, bet ir apie tai, kad vyresnio amžiaus sulaukusiam mokytojui dirbti yra saugu, jei jis nepanoro laiku išeiti į užtarnautą poilsį. Jam darbą suranda vienoje iš mokyklų, jei esamoje trūko darbo. Mokytojų minimalus atlyginimas yra 700 Eur, vidutinis – 1500 Eur, didesnis – 2500 Eur. Iš mokytojų griežtai nereikalaujama tobulintis, jei jis to nenori. Yra numatyta per šešerius metus šešios tobulinimosi dienos. Mokytojams nėra suteikiami kvalifikacijos laipsniai, nes tai būtų papildomos išlaidos. Minimaliai mokytojas per savaitę turi 20 valandų.
Laisvalaikiu dviese patraukėme į garsiąją Alhambrą. Alhambra yra laikoma maurų architektūros ir meno šedevru, įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apžiūrėjome ir grožėjomės išlikusiais bokštais, pylimais, Alhambros valdžios rūmais, o ypač maurų valdovų sodais. Prieš daugelį šimtmečių pastatyti valdovų rūmai buvo Al-Andalusijos kultūros, menų, mokslo centras. Norėjosi pajausti tikros, gyvos ispaniškos muzikos ir šokio ritmą, todėl vėlų vakarą važiavome į Flamenco vakarėlį, kuris vyko name-urve. Kitokia aplinka, kitoks bendravimas, jausmingi šokiai, nuoširdus dainavimas. Tradicinis, populiarus valgis ,,Paella“, kurio pagrindas – ryžiai ir jūros gėrybės.
Kelionė atgal vėl iš mūsų pareikalavo atidumo. Atvykusios bilietų, sužinojome, kad iš Granados į Malagos oro uostą nebėra bilietų. Vėl ieškome išeities... Toliau skrisdamos į Frankfurto oro uostą sužinome, kad lėktuvas gerokai vėluos, o persėdimui į kitą lėktuvą lieka tik apie dešimt minučių. Galvoje tik viena mintis: ,,Turim suspėti“, nesinori ,,įstrigti“ oro uostuose. Džiaugėmės su mokytoja Renata, kad abi esame puikios ,,bėgiko‘‘ formos ir ,,maratoną“ įveikėme pačiu laiku.
Manau, šio projekto vizitas dar labiau sustiprino, suteikė pasitikėjimo savimi. Patirtimi bus pasidalinta metodinėje grupėje. Ačiū visiems už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę dalyvauti šiame projekte."

Renata Jakubauskytė-Mockuvienė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė
„Ankstyvą kovo 1-osios rytą, sekmadienį, šeši Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus moksleiviai (Ieva, Renata, Andrius, Antanas Lukas ir Deividas) bei mokytojas Tomas leidosi į kelionę, kuri truko ilgiau kaip dvylika valandų. Kelionės tikslas buvo Ostrava (trečiasis pagal dydį Čekijos Respublikos miestas). Šaunusis šešetukas Čekijos Respublikoje praleido visą mėnesį, atlikdamas stažuotę geriausiose maitinimo įstaigose, o juos lydėjęs ir globojęs
mokytojas viešėjo 5 dienas. Visi keliauninkai į didmiesčio gyvenimą įsisuko nuo pat pirmosios atvykimo dienos: vos atvykę į naujuosius namus buvo supažindinti su visą parą veikiančia picerija ir ragavo čekiškų picų, o jos tikrai gardžios! Čia reikėtų paminėti tris asmenis, kurie visą laiką rūpinosi moksleiviais: Monika, Petra ir Martin (Martinas). Šie trys puikūs žmonės yra ALVIT kompanijos darbuotojai. Antroji diena Ostravoje atvykėliams prasidėjo anksti ir buvo pakankamai įtempta: nauja praktikos vieta, kurioje bus praleistas mėnuo, nauji žmonės, nauji uždaviniai ir iššūkiai. Reikia paminėti, kad
kiekvienas moksleivis buvo paskirtas į jam tinkančią praktikos vietą (restoranai, barai ir viešbučiai), kurioje puikiai įsiliejo į kolektyvą ir gavo daug praktinių žinių. Ko gero, būtų galima parašyti tikrai dėmesio vertą romaną apie moksleivių patirtus nuotykius Ostravoje ir Prahoje (Čekijos sostinėje, į kurią moksleiviai vyko vieną savaitgalį). Šešetukas laisvu nuo praktikos laiku šiokiadieniais ir savaitgaliais aplankė muziejus, zoologijos sodą, kopė į kalnus ir ugnikalnį, be to, lankėsi jaunimo mėgstamose vietose, kuriose susipažino su naujais žmonėmis ir mėgavosi vietinių gyventojų draugija.“

Jovilė Markeliūnaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė
"Nauja patirtis ir galimybės vis dažniau vilioja jaunimą keliauti į užsienio šalis ir ten ieškoti perspektyvų. Mūsų mokykla dalyvaudama „Erasmus+“ programoje suteikė man galimybę iškeliauti trisdešimčiai dienų į Airiją ir ten įgyti tarptautinės patirties. Gyvenau bei stažavausi viename didžiausių miestų – Korke. Žinoma, per mėnesį teko aplankyti dar ne vieną itin gražų Airijos miestą, geriau pažinti šalį. Kelionė leido pamatyti kitokį gyvenimo būdą, mokymąsi bei visiškai kitokio mąstymo žmones. Mano akimis, airiai – labai laimingi žmonės, negailintys nei padėkos, nei šypsenos, mylintys savo tradicijas. Tuo laikotarpiu, kai svečiavausi, vyko šv. Patriko paradas, kuris buvo tikrai įspūdingas, taip pat aplankiau ir kitas žymias vietoves („Cliffs of Moher“, „Ladies view“ ir kt.). Visi matyti vaizdai paliko neišdildomus įspūdžius.
Kultūrų pažinimas, asmeninis tobulėjimas, nuotykiai, turistiniai malonumai, gerai ir turiningai praleistas laikas bei motyvacija tobulėti – tai nepamirštamos akimirkos, neįkainojama patirtis. Visi ten patirti įspūdžiai – sunkiai atpasakojami
ir gali būti suprasti tik tų, kuriems taip pat teko laimė stažuotis. Kaip ir visur kitur, neapsieita ir be nesėkmių, bet tai tik gyvenimo pamokos, iš kurių turime galimybę pasimokyti ir jų nekartoti. Atsiliepimai apie gyvenamąją bei praktikos vietą,
joje praleistą laiką, patirtį bei sutiktus žmones – taip pat tik patys geriausi."

 

 


 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif