Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


registracija.gif
centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

VERSLUMO UGDYMAS PRAKTINIO MOKYMO METU (partneriai)
2014-1-LT01-KA102-000344

Dotacijos gavėjas: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Partneriai:
Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Šiaulių profesinio rengimo centras
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla

Projekto tikslas - profesijos mokytojų verslumo žinių ir kompetencijų ugdymas stebint darbo procesą, asistuojant ir perimant gerąją patirtį iš Europos profesinių mokymo centrų specialistų (mokinių praktikos vadovų, praktinio mokymo vadovų, verslumo mokytojų).

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

2014 m. gruodžio 8 – 13 dienomis Prekybos ir verslo skyriaus vyresnysis profesijos mokytojas Mindaugas Bartkus ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė Jolita Rickevičienė stažavosi Danijoje „Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen“ moderniame švietimo ir profesinio mokymo centre. Jame vykdomas profesinis bei tęstinis mokymas, ruošiami specialistai maisto pramonės sferai - virėjai, kepėjai, konditeriai, padavėjai, mėsos pramonės darbuotojai, mitybos bei švaros ir saugos specialistai. Ši mokymo įstaiga veikia nuo 1964 metų. Kasmet šioje mokymo institucijoje mokosi apie 12 000 mokinių iš jų 500 iš užsienio, šiuo metu dirba 214 mokytojų.
Mokytojai buvo apgyvendinti mokymo įstaigai priklausančiame viešbutyje „Octavia“, kuris įsikūręs tame pačiame pastate. Pirmos dienos metu vyko susitikimas su projektų vadove Tina Christoffersen ir tarptautiniu konsultantu Adres Bowall-Jensen, kurio metu buvo aptarta savaitės programa. Mokytojai susipažino su Danijos švietimo ir priimančios institucijos profesinio mokymo sistema. „Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen“ mokymas vykdomas pagal parengtas ir švietimo ministerijos patvirtintas programas, kuriose net 80 % sudaro praktinis mokymas. Mokiniai yra mokomi ne tik tam tikrai specialybei keliamų reikalavimų bet ir ugdomas jų verslumas, pvz. mėsininko specialybės mokiniai mokosi parduoti savo paruoštą produkciją mokomojoje parduotuvėje „Aben“, jie skaičiuoja savikainą ir kainą, bendrauja su klientais. Be to, mokiniai mokomi kaip patiekti pagamintus mėsos patiekalus, bei kokius vynus parinkti prie mėsos patiekalų. Konditerio specialybės mokiniai taip pat mokomi ne tik kepti, bet ir parduoti savo gaminius mokyklos valgykloje bei tam tikrose mokyklos vietose.
Kitą dieną vyko mokytojų, priimančios institucijos projektų vadovų susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi Danijoje Vytautu Pinkumi, bei jo žmona. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie mokymo (si) skirtumus Danijoje ir Lietuvoje, verslo kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tęstinumą ateityje. Vyko ekskursija po „Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen“ mokymo institucijos praktinio ir teorinio mokymo bazę – mėsos perdirbimo ir konditerijos gamybos laboratorijas, kuriose vyko lietuvių, estų ir latvių mokinių praktinio mokymo pamokos. Mokiniai turėjo galimybę naudotis modernia praktinio mokymo įranga, savarankiškai atlikti jiems pavestas užduotis, prireikus konsultuotis su praktikos mokytojais. Teorinėse pamokose mokytojai dažniausiai naudoja mokymo metodus: diskusiją, analizę, savarankišką mokymąsi, aptarimą, minčių lietų, pristatymą. Po ekskursijos mokymo įstaigoje esančioje kavinėje lietuvių, latvių ir estų mokiniai paruošė nacionalinius pietus, patiekė ir aptarnavo mokytojus, ambasadorių ir kitus svečius.
Mokytojai Jolita ir Mindaugas turėjo galimybę aplankyti „Aben“ parduotuvę ir susipažinti su jos veikimo procesu. Mokytoja Anette Ostergaard supažindino su mėsos ir jos gaminių kainos skaičiavimo metodika, prekybiniais įrengimais, parduotuvėje esančiu asortimentu. Parduotuvėje prekiavo mėsininko specialybės besimokantys mokiniai, kurie dirbo savarankiškai, be mokytojo pagalbos. Pagrindiniai parduotuvės klientai – aplink mokymo įstaigą esančių įmonių darbuotojai, senyvo amžiaus asmenys. Parduodamų gaminių kainos mažesnės, negu prekybos centruose.
Besistažuojantys mokytojai ir „Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen“ mokymo institucijos valgyklos vedėja Lise Hansen dalyvavo diskusijoje apie verslumo skatinimą virėjų, konditerių praktinio mokymo metu. Mokiniai dirba valgyklos virtuvėje, kurioje pagal meniu ruošiama pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Dalis produkcijos parduodama mokiniams, kita – konferencijų dalyviams, bei žmonėms, kurie ateina iš kitų miesto institucijų. Mokiniai mokosi apskaičiuoti patiekalų vertę ir juos parduoti. Naudojama prekybinė įranga – kompiuterinis kasos aparatas.
Paskutinę dieną mokytojai Jolita ir Mindaugas susipažino su priimančios institucijos išteklių vadybininku Benny Petersen, kuris papasakojo kokios yra kiekvieno mokinio, kuris norėtų mokytis galimybės ir mokinių finansavimo sistema. Vienam mokiniui per metus skirtas finansavimas sudaro 96790 Danijos kronų. Benny Petersen atskleidė kokiomis priemonėmis bandoma sudominti mokinius, kad jie pasirinktų mokymo institucijos specialybes: kasmetinis dalyvavimas regiono profesijų mugėse, vienintelės Danijoje vykdomos „½ Kiaulės“ programa, kai mokiniai supažindinami su specialybėmis savo mokyklose, pvz. mokiniai gali pabandyti išpjaustyti kiaulės mėsą po to pasigaminti ir suvalgyti tai kas buvo pasigaminta. „Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen“ mokymo institucija naudoją intensyvią Facebook reklamą, dalyvauja regiono meistriškumo konkursuose ir įvairių gaminių degustacijose, kur mokiniai ir dėstytojai yra laimėję aukštus laimėjimus ir apdovanojimus.
Nors oras nelepino kultūrinės programos metu mokytojai susipažino su Roskildės, Kopenhagos, Hillerodo, Fredensborgo, Helsingoro miestų architektūra, lankytinomis vietomis.

 
 

2015 m. kovo 21 – 26 dienomis Prekybos ir verslo skyriaus profesijos mokytoja Jovita Bukienė, kartu su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja Dovile Simanaitiene, vyko į stažuotę Švedijoje, Ester Mosessons gymnasium profesinėje mokykloje.
Mokykloje didelis dėmesys skiriamas mokinių saugumui, patogumui, užimtumui. Mokslas yra nemokamas, visi mokiniai gauna nemokamą maitinimą šalia mokyklos esančioje valgykloje. Valgykloje maistas pritaikytas įvairių tautybių ir poreikių mokiniams. Kiekvienas mokinys gauna nešiojamą kompiuterį, kurį baigus mokslus grąžina mokyklai arba gali išsipirkti už simbolinį mokestį. Mokykloje yra laisvalaikio zonos, darbo patalpos, specialus kambarys sutrikus sveikatai. Darbo drabužius mokiniams skiria ir jų priežiūra rūpinasi mokykla.
Projekto dalyvės buvo supažindintos profesinio mokymo sistema Švedijoje, dalyvavo diskusijoje apie profesinio mokymo sistemų Lietuvoje ir Švedijoje skirtumus. Joms buvo suteikta galimybė aplankyti mokyklos konditerijos ir duonos kepimo laboratorijas, stebėti praktines pamokas, bendrauti su mokiniais ir mokytojais. Pamokų metu, be konditerijos gebėjimų yra ugdomi ir bendrieji gebėjimai – darbo laiko planavimas ir darbo organizavimas. Dalyvės apsilankė ir mėsos išpjaustymo bei dešrelių gamybos praktinėse pamokose, aplankė laboratorijas, skirtas karštų ir šaltų patiekalų gamybai, stebėjo praktines pamokas kavinėje-parduotuvėje.
Vizito metu projekto dalyvės apsilankė duonos kepimo ir konditerijos įmonėje „Cederleufs & Svenheimers“, kurioje Lietuvos profesinių mokyklų mokiniai atlieka praktiką. Čia jos buvo supažindintos su įmonės gaminama produkcija ir jos realizavimu. Klientų aptarnavimo dalykas yra privalomas visiems mokiniams pirmame ir antrame kursuose, o dirbdami parduotuvėje mokiniai ugdo bendruosius gebėjimus – bendradarbiavimą, bendravimą su klientais, darbą grupėje.
Ester Mosessons profesinė mokykla yra puikus pavyzdys, kaip puikiai suderinamas mokinių mokymas, kokybiškos produkcijos gamyba, jos pardavimas, ugdant mokinių verslumą praktinio mokymo metu.
Vizito metu buvo patobulintos projekto dalyvių profesinės kompetencijos. Mokytojos buvo supažindintos su Švedijos profesinio mokymo sistema, o taip pat kultūra ir žymiausiais lankytinais objektais.

Erasmus+ mobilumo projekto „Verslumo ugdymas praktinio mokymo metu“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000344 dalyvių – profesijos mokytojų iš Kauno MPPMC, Šiaulių PRC, Vilniaus TPVM ir Utenos RPMC sudarytos rekomendacijos verslumo integracijai į praktinio mokymo(si) procesą

• Visų specialybių mokinių įtraukimas į mokomųjų bendrovių veiklą. Dalyvaudami tokių įmonių veiklose mokiniai būtų skatinami naudoti savo teorines verslumo žinias praktikoje. Planuodami įmonės personalo veiklas, tirdami rinką, registruodami įmonę, įsigydami prekes ar priemones, planuodami įstaigos dekorą, planuodami įmonės marketingą, vykdydami finansinius skaičiavimus, atskaičiuodami mokesčius. Mokiniai galėtų prekiauti produkcija mokymo centro kavinukėse, renginiuose ir kt.
• Skatinti grupinių darbų integravimą į mokymo(si) metodus praktinio mokymo metu. Konditerio, virėjo, padavėjo-barmeno, viešbučių darbuotojo ir kitų specialybių mokiniai dirbdami grupelėse po 3-5 mokinius įgis komandinio darbo gebėjimų, bendradarbiauti, išsikelti bendrus tikslus ir jų siekti, skatins konkurencingumo jausmą tarp grupelių – priartins prie realios verslo ar įmonės aplinkos bei rinkos konkurencijos.
• Įtraukti klientų aptarnavimo dalyką į mokymo programas pirmame ar antrame kursuose, praktikuodamiesi imitacinėse ar realiose mokymo centrų parduotuvėse mokiniai ugdo bendruosius gebėjimus – bendradarbiavimą, bendravimą su klientais, darbą grupėje.
• Į profesinio mokymo procesą įtraukti prekybą, prekiavimas savo pagaminta produkcija – naudinga priemonė verslumo kompetencijoms tobulinti. Mokiniai mokosi apskaičiuoti patiekalų/gaminių vertę ir juos parduoti. Naudojama prekybinė įranga – kompiuterinis kasos aparatas.
• Skatinti mokinių komunikacinių kompetencijų ugdymą, integruojant aktyvius mokymo metodus į teorinį ir praktinį mokymą.
• Dalyvauti Lietuvos tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, konkursuose, seminaruose, skatinančiuose verslumo ugdymą.
• Diegti projektinį mokymą idėjoms įgyvendinti, stiprinti ryšį tarp teorijos ir praktikos, įgyvendinant verslo ir kitus projektus.
• Užtikrinti naujų ir inovatyvių informacinių technologijų diegimą, skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, gilinti verslumo praktinius įgūdžius.
• Skatinti mokinių savarankiškumą, rengiant individualius ir grupinius projektus bei vykdant jų viešą pristatymą.
• Organizuoti verslo dienas, viktorinas, konferencijas, susitikimus su kitų profesinių mokyklų mokiniais bei socialiniais partneriais.
• Skatinti gilesnį užsienio kalbų mokymąsi – vykdyti projektinių darbų pristatymą užsienio kalbomis.
• Skatinti nuolatinį mokinių domėjimąsi naujausiomis verslo technologijomis bei jų pritaikymu praktinėje veikloje.
• Mokytojas turi žinoti, kad mokinių žinios yra tik vienas žingsnis verslumo link. Labai svarbu ir emocinis intelektas bei aktyvumas ir iniciatyvumas.
• Profesijos mokytojai turėtų skatinti mokinius ieškoti/parinkti receptūras, naujiems gaminiams, patiekalams, užduotis praktiniams darbams – tai ugdytų verslumą ir didintų motyvaciją.
• Integruoti anglų kalbos mokymą į praktinio mokymo dalykus. Laboratorijose galėtų dirbti ne tik maisto pramonės sferos mokytojas, bet ir anglų kalbos mokytojas. Pavyzdžiui, mokinys gamindamas patiekalą, anglų kalba pasakotų visą patiekalo gamybos eigą, apibūdintų reikalingus produktus.

Parengė: Kristina Patiejūnienė, Danutė Maksimovičiūtė, Dovilė Simanaitienė, Dovilė Dilienė, Ligita Navikienė, Jovita Bukienė, Mindaugas Bartkus.

 

 

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif