Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


registracija.gif
centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

2015-2016 m. naujienos ir įvykiai

Modulinio mokymo ir pameistrystės taikymo kompetencijų tobulinimas Paryžiuje

2016 03 21


Kovo 13 - 19 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriaus sektoriaus vadovė Renata Šneiderytė kartu su vyr. profesijos mokytoju Valdu Bulerbergu dalyvavo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos administruojamo Erasmus+ programos projekto vizite Paryžiuje.
Vizito tikslas – kelti pirminį profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų kvalifikaciją, tobulinti vadybines, dalykines, IT naudojimo kompetencijas, siekiant suteikti naujų impulsų profesinio mokymo kokybei gerinti savo organizacijoje.
Projekto dalyviai, lankydamiesi Paryžiaus pameistrystės centruose susipažino su profesinio mokymo metodika, vykdomomis mokymo programomis, moduliniu mokymu, inovatyviais mokymo metodais, naudojamomis mokymo priemonėmis, kurios taikomos skirtingų gebėjimų mokiniams, stebėjo darbo procesą ir kitas ugdymo(si) veiklas, diskutavo apie pameistrystės mokymo taikymą, jos naudą mokiniui, kitus privalumus. Centrų darbuotojai padovanojo automobilių mechanikų mokymui skirtų knygų, modulinio mokymo programų, testų pavyzdžių ir kitos metodinės medžiagos.
Projekto partnerio - Eurl Aristote - organizacijos vadovė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė organizuotų seminarų metu supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, darbo su rizikos grupėmis specifika Prancūzijos švietimo sistemoje.
Lankantis Prancūzijos automechanikų federacijoje dalyviai susitiko su profesinio mokymo specialistais, mokiniais, stebėjo praktinio mokymo procesą. Įdomu buvo padiskutuoti apie nuotolinio profesinio mokymo būdus ir mokymo programas su Paryžiaus švietimo ministerijos atstovais, atsakingais už IKT naudojimą profesiniuose licėjuose,
Po vizito projekto dalyviai parengs naujas neformaliojo profesinio mokymo programas arba modulius, pagal kuriuos bus vykdomas mokymas kitais mokslo metais.

Parengta pagal VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos informaciją.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif