Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


registracija.gif
centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

PROFESINIO MOKYMO METODIKOS IR PRAKTIKOS PRITAIKYMAS ES ŠALYSE SKIRTINGŲ GEBĖJIMŲ MOKINIAMS (partneriai)
2015-LT01-KA102-013323

Dotacijos gavėjas: VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

Projekto partneriai:
Šiaulių profesinio rengimo centras
Mažeikių politechnikos mokykla

Projekto tikslas: kelti pirminį profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų kvalifikaciją, tobulinti jų vadybines, dalykines, IT naudojimo kompetencijas, siekiant suteikti naujų impulsų profesinio mokymo kokybei gerinti savo organizacijose.

Biudžetas: 33.362,00 EUR.

Planuojami projekto rezultatai:
- Patobulintos pirminį profesinį mokymą vykdančių ir organizuojančių darbuotojų profesinės, vadybinės, dalykinės, IT naudojimo, technologinės, užsienio k. žinios ir kompetencijos. Įgytos naujos kompetencijos.
- Papildytas neformaliojo profesinio mokymo programų spektras dar 4 programomis skirtingų gebėjimų mokinių kompetencijoms įgyti.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Vizitas Ispanijoje:

Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas metodininkas Laimonas Briedis, kartu su praktinio mokymo vadovu Jonu Zaluba š.m. spalio 12 - 16 dienomis lankėsi Ispanijoje, International Education College TEMIS organizacijoje.
Tiesioginis ir svarbiausias projekto tikslas - kelti pirminį profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų kvalifikaciją, tobulinti jų vadybines, dalykines, IT naudojimo kompetencijas, siekiant suteikti naujų impulsų profesinio mokymo kokybei gerinti savo organizacijose, todėl vizito metu buvo aplankytos vietinės profesinio mokymo įstaigos (Institut Pere Martell, L‘escola Industrial i d‘arts i ofiscis, Institut Miquel Marti i Pol). Darbo stebėjimo metu didelis dėmesys buvo skirtas praktinio mokymo organizavimui ir adaptavimui pagal mokinių poreikius bei gebėjimus. Vizito metu projekto dalyviai buvo supažindinti su dualiniu mokymu, taikomomis modulinėmis mokymo programomis, praktinio profesinio mokymo organizavimu.
Projekto metu įgytos žinios buvo plačiai paskleistos Šiaulių profesinio rengimo centre metodinių grupių posėdžiuose, o taip pat ir neformalių diskusijų su kolegomis metu. Įgytos patirties pagrindu Šiaulių profesinio rengimo centre projekto dalyviai parengė neformalaus mokymo programą „Medienos apdirbimo pradmenys“.

Vizitas Prancūzijoje:

Kovo 13 - 19 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriaus sektoriaus vadovė Renata Šneiderytė kartu su vyr. profesijos mokytoju Valdu Bulerbergu dalyvavo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos administruojamo Erasmus+ programos projekto vizite Paryžiuje.
Vizito tikslas – kelti pirminį profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų kvalifikaciją, tobulinti vadybines, dalykines, IT naudojimo kompetencijas, siekiant suteikti naujų impulsų profesinio mokymo kokybei gerinti savo organizacijoje.
Projekto dalyviai, lankydamiesi Paryžiaus pameistrystės centruose susipažino su profesinio mokymo metodika, vykdomomis mokymo programomis, moduliniu mokymu, inovatyviais mokymo metodais, naudojamomis mokymo priemonėmis, kurios taikomos skirtingų gebėjimų mokiniams, stebėjo darbo procesą ir kitas ugdymo(si) veiklas, diskutavo apie pameistrystės mokymo taikymą, jos naudą mokiniui, kitus privalumus. Centrų darbuotojai padovanojo automobilių mechanikų mokymui skirtų knygų, modulinio mokymo programų, testų pavyzdžių ir kitos metodinės medžiagos.
Projekto partnerio - Eurl Aristote - organizacijos vadovė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė organizuotų seminarų metu supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, darbo su rizikos grupėmis specifika Prancūzijos švietimo sistemoje.
Lankantis Prancūzijos automechanikų federacijoje dalyviai susitiko su profesinio mokymo specialistais, mokiniais, stebėjo praktinio mokymo procesą. Įdomu buvo padiskutuoti apie nuotolinio profesinio mokymo būdus ir mokymo programas su Paryžiaus švietimo ministerijos atstovais, atsakingais už IKT naudojimą profesiniuose licėjuose,
Po vizito projekto dalyviai parengs naujas neformaliojo profesinio mokymo programas arba modulius, pagal kuriuos bus vykdomas mokymas kitais mokslo metais.

Vizitas Tenerifėje, Ispanijoje

Balandžio 24 – 30 dienomis buvo organizuotas trečiasis ir paskutinis VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos vykdomo Erasmus+ projekto „Profesinio mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų mokiniams” mokymosi vizitas Tenerifėje, Ispanijoje, į kurį vyko Prekybos ir verslo skyriaus vedėja dr. Renata Veršinskienė ir vyr. profesijos mokytoja Aldona Kairienė kartu su kolegomis iš VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos ir Mažeikių politechnikos mokyklos.
Profesinio mokymo specialistų grupė lankėsi IES María Pérez Trujillo ir IES San Marcos profesinio rengimo centruose, kuriuose rengiami padavėjo barmeno, virėjo, virtuvės šefo ir kitų specialybių darbuotojai, turėjo galimybę stebėti mokymo procesą. Dalyvius iš Lietuvos šiltai sutiko padavėjo ir virėjo profesijos mokiniai su mokytojais. Lietuvos ir Ispanijos draugystei sutvirtinti net paruošė skanius pietus pagal specialiai parengtą meniu.
Profesinio mokymo specialistai savo kompetencijas tobulino lankydamiesi ir penkių skirtingų restoranų komplekse, įsikūrusiame vienuolyne, kur praktiką atlieka profesinių mokyklų mokiniai.
IEC TEMIS koordinatoriai suorganizavo įspūdingą ekskursiją, dalyviai aplankė aukščiausią Ispanijos tašką - Teidės snaudžiantį ugnikalnį, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, grožėjosi Teidės nacionaliniu parku, lankė medaus ir vyno muziejų, įvairius pietų bei šiaurės Tenerifės miestelius.
Vizito pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai.
Mokymosi vizito refleksija: profesinio mokymo specialistai susipažino su Ispanijos švietimo sistema, mokymo metodikos ir praktikos pritaikymu skirtingų gebėjimų mokiniams, virėjų mokymo programos mokytojai pagilino Ispanijos patiekalų gamybos kompetencijas, aptarė patiekalų paskirtį, padavėjų mokymo programos mokytojai pagilino žinias patiekalų patiekime, gėrimų parinkime įvairių progų metu, aptarė šalies kultūrą, papročius, pagilino anglų kalbos žinias, kai kurias naujoves profesijos mokytojai taikys pamokose bei rengdami virėjo, padavėjo ir barmeno neformaliojo profesinio mokymo programas.


 

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif