Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Turi profesiją – turi ateitį!

2020 10 16


 

 

Šiaulių profesinio rengimo centras nuo 2019 m. lapkričio mėn. dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto ,,Turi profesiją – turi ateitį!” Nr. 09.4.1-ESFAV-735-01-0001 veiklose.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto trukmė – 3 metai.

Projekto tikslas – užtikrinta švietimo pagalba socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją.

Uždaviniai:
• remti socialiai jautrių grupių mokinius, kurie mokosi profesinėse mokyklose;
• tobulinti ugdymo procesą profesinio mokymo įstaigose;
• plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes.

Projekto tikslinės grupės:
• profesinio mokymo įstaigų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
• profesinio mokymo įstaigų mokiniai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, socialiai, ekonomiškai, kultūriškai mažiau palankiose sąlygose.

Pagrindinės projekto veiklos:

• profesinio mokymo įstaigų mokinių iš socialiai jautrių grupių aprūpinimas mokymui reikalingomis priemonėmis;

• neformaliojo ugdymo paslaugų, švietimo pagalbos teikimas profesinio mokymo įstaigų mokiniams;

• profesinio mokymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas (agresijos prevencijos ir valdymo; apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) ypatumus; apie socialinių įgūdžių programos rengimą ir taikymą; apie vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimą);

• mokomosios medžiagos socialinių įgūdžių programos moduliams parengimas;

• profesinio kryptingumo įvertinimo metodikų įsigijimas.

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif