Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Naujos galimybės praktinių profesinių įgūdžių įgijimui automobilių techninės priežiūros ir remonto specialybių mokiniams

2020 11 26


 

 

 

Šiaulių profesinio rengimo centro automobilių techninės priežiūros ir remonto specialybių mokiniai kartu su kolegomis iš kitų profesinio mokymo įstaigų įgyti naujus ar patobulinti turimus praktinius profesinius įgūdžius galės moderniame Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, kuri įgyvendina projektą:

Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre, kodas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020

Projekto vykdytojas: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla.
Projekto partneriai:
- Šilutės profesinio mokymo centras.
- Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla.
- Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras.
- Šiaulių profesinio rengimo centras.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-04 iki 2021-07-04.
Bendra projekto vertė: 37 724,49 EUR.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T- 736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre (SPMC).
Projekto aprašymas: profesinio mokymo įstaigos, rengdamos moksleivius pagal profesinio mokymo programas, siekia moksleiviams suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos mokymo įstaigos turi tinkamą, šių dienų variklinių transporto priemonių sektoriaus praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę.
Siekdama mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius variklinių transporto priemonių remonto, diagnostikos bei eksploatacijos srityse, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kartu su 4 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.
Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra variklinių transporto priemonių sektorinio mokymo centro, mokytis į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos sektorinį centrą pagal formaliojo profesinio mokymo programas.
Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 70 mokinių iš Šilutės profesinio mokymo centro, Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, Telšių regioninio profesinio mokymo centro ir Šiaulių profesinio rengimo centro.
Laukiami projekto rezultatai: viso projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 70 mokinių pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif