Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Praktinių profesinių įgūdžių tobulinimas moderniame autodrome

2021 01 05


 

 

 

Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai kartu su VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokiniais turės galimybę įgyti naujus ir patobulinti senus turimus praktinius profesnius įgūdžius moderniame Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome, kuris įgyvendina projektą:
„Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių DRMC autodrome“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0030

Projekto pareiškėjas: VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Projekto partneriai: Šiaulių profesinio rengimo centras ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-22 iki 2021-12-22.
Projekto biudžetas – 18605,70 Eur.
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0030, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas - padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą transporto sektoriaus darbuotojų sektoriniame praktinio mokymo centre (SPMC).
Projekto aprašymas: profesinio mokymo įstaigos, rengdamos moksleivius pagal profesinio mokymo programas, siekia moksleiviams suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos mokymo įstaigos turi tinkamą, šių dienų praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę. Mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas suteikiant darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras su 2 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą transporto sektoriaus darbuotojų sektoriniame praktinio mokymo centre.
Projekto tikslinė grupė – mokiniai, besimokantys formaliojo švietimo programose, atvykstantys mokytis į Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodromą iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro.
Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 35 mokiniai iš VšĮ Kelmės ir Šiaulių profesinio rengimo centrų.
Laukiami projekto rezultatai: viso projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 35 mokiniai pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif