Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Šiaulių profesinio rengimo centras kviečia į virtualias profesijų dienas

2021 04 13


Šiaulių profesinio rengimo centras kviečia į virtualias profesijų dienas, kurios vyks balandžio 12-16 dienomis.

Kiekvieną dieną bus pristatomos skirtingų skyrių profesinio mokymo programos, mokymosi aplinka, priėmimo sąlygos.

Maloniai kviečiame jungtis!

 

 

Prisijungimai į tiesiogines transliacijas:

 

Balandžio 12 d. Diena Statybos skyriuje (10.00 val. – 12.05 val.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdhMjFkNjktY2I3My00ZmE3LWI5MzUtNDQ3NjYxMGY2NGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22674d26c1-0c53-4f68-8fe3-1f029ad08a13%22%2c%22Oid%22%3a%22e040b3cc-cd66-4ba2-a26a-c29106c9ab1b%22%7d

Balandžio 13 d. Diena Prekybos ir verslo skyriuje (10.00 val. – 12.25 val.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiYjRkZjEtNTE2YS00OWQ5LWJhM2QtMzU2ODM4M2Q5MDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22674d26c1-0c53-4f68-8fe3-1f029ad08a13%22%2c%22Oid%22%3a%224a757052-23aa-4af8-9257-0ce2a3ba5d18%22%7d

Balandžio 14 d. Diena Buitinių paslaugų skyriuje (10.00 val. – 11.35 val.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U3MDEzOGMtYjY4Yy00Yjc4LThmZjItYTkzMTkwMTI5ZTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22674d26c1-0c53-4f68-8fe3-1f029ad08a13%22%2c%22Oid%22%3a%222d484155-024b-40b8-bb3c-79c6a0954aa3%22%7d

Balandžio 15 d. Diena Mechanikos skyriuje (10.00 val. – 11.05 val.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ4ZmRjNzYtYWZiNC00ZjRmLWExNTctYjEzOWU0MGIwMThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22674d26c1-0c53-4f68-8fe3-1f029ad08a13%22%2c%22Oid%22%3a%22709825ef-74d7-4f77-a70e-f0474b14fac5%22%7d

Balandžio 16 d. Diena Technologijų skyriuje (10.00 val. – 11.45 val.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE2M2ExYTgtZGNkOC00MmEwLWI2YjEtODkwNWM5NmE3NWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22674d26c1-0c53-4f68-8fe3-1f029ad08a13%22%2c%22Oid%22%3a%22da96991a-52f6-40eb-a079-736045df0d55%22%7d
 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif