link
Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif
topikas8.jpg

Biblioteka

Šiuolaikinė mokyklos biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu. Centro bibliotekos fondą sudaro per 50 000 įvairaus pobūdžio dokumentų (tai ir knygos, ir natos kartografiniai leidiniai, vadovėliai bei laikmenos perteikiančios informaciją garsiniais, regimaisiais, vaizdiniais perteikimo būdais). Centro biblioteka yra vienas struktūrinis centro padalinys, tačiau ji yra išskirstyta į kelias bibliotekas, kurios dėl susiklosčiusių tradicijų turi skyrių pavadinimus:

Visuose bibliotekos padaliniuose, atsižvelgiant į profesinio mokymo programas komplektuojamas skirtingas fondas, reikalingas skirtingoms specialybėms ruošti, tik naujausia ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, metodinė literatūra) bibliotekose vienoda. Centro bibliotekoje aptarnaujama visa centro bendruomenė, nepriklausomai, kokiame skyriuje mokomasi ar dirbama.

Geros mokymo programos pagrindas - gerai sukomplektuota ir veikli biblioteka, be jos sunku užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. Centro bibliotekos pagrindiniai vartotojai – mokytojai ir mokiniai, todėl labai svarbu, kad fondai būtų komplektuojami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, mokomų specialybių specifiką, inovacijas, technologines ir ugdymo naujoves. Bibliotekai yra svarbi visų bendruomenės narių nuomonė, pageidavimai, profesionalus požiūris i dokumentų fondo turinį. Todėl, stengiantis kuo geriau patenkinti mokytojų ir mokinių poreikius, kviečiame teikti pasiūlymus naujų knygų (vadovėlių, mokymo priemonių), periodinių leidinių ir dokumentų kitose laikmenose užsakymui. Knygų užsakymo kortelę galima pateikti elektroniniu paštu bibliotekos vedėjai arba skyriaus bibliotekininkui.

Centro bibliotekos dokumentų fondas tvarkomas naudojant informacinę sistemą MOBIS. Skaitytojų patogumui įdiegtas Centro bibliotekos katalogas, kuriame galima ieškoti pageidaujamų dokumentų, o taip pat pasitikslinti informaciją, apie pasiimtus leidinius. Informaciją apie prisijungimo duomenis suteikia bibliotekininkas.

2018 m. pagrindiniai Centro bibliotekos statistiniai duomenys:
• Registruotų vartotojų – 1325;
• Bibliotekoje apsilankyta 10594 kartų;
• Išduota įvairių dokumentų (į namus ir skaityklose) – 37853 vnt.;
• Atsakyta į įvairias užklausas 1050 kartų;
• Bibliotekoje surengtos 141 parodos ir įvairūs renginiai, juose apsilankė virš 4000 lankytojų.
• Naujų dokumentų gauta 2716 vnt.
 

Elektroninis Šiaulių PRC bibliotekos katalogas

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif