Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


registracija.gif
centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į ERDVINIO SUPRATIMO PLĖTOJIMO GALIMYBES, NAUDOJANT PAPILDYTĄJĄ REALYBĘ „SPACAR“
2019-1-LT01-KA202-060471

Dotacijos gavėjas: Vilniaus statybininkų rengimo centras

Projekto partneriai:
Rigas techniska universitate, Latvija
Warsaw Technical University, Lenkija
Universitat Politecnica de Valencia, Ispanija
Šiaulių profesinio rengimo centras, Lietuva
UAB SneakyBox, Lietuva
Jugendförderverein, Vokietija
DECROLY Centro Homologado de Formacion profesional, Ispanija

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Projekto tikslas – sukurti didaktinių priemonių rinkinį, kuriame būtų praktinių pratimų su 3D objektais, paruoštais naudoti papildytos realybės aplinkoje, rinkinys. Didaktinis priemonių rinkinys skirtas profesinio mokymo įstaigoms, kolegijoms ir universitetams, kur dėstomi inžinerinės grafikos dalykai.

Projekto veiklos:
1. Ištirti mokymo metodiką ir grafinių dalykų turinį šalių partnerių švietimo įstaigose.
2. Paruošti mokomąją medžiagą:
2.1. Geometrinių kūnų kirtimas plokštuma: plokštumos ir prizmės sankirta.
2.2. Kūnų paviršių sankirta.
2.3. Ortografinės projekcijos.
2.4. Mašinų detalių braižymas.
2.5. Statybiniai architektūriniai brėžiniai.
3. Parengti papildytos realybės 3D objektų vizualizavimo programą.
4. Parengti internetinio tinklalapio projektą „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą naudojant papildytos realybės turinį“ visomis partnerių kalbomis.
5. Organizuoti mokymus šalyse partnerėse.
6. Atlikti interaktyvaus nuotolinio projekto „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą naudojant papildytos realybės turinį“ testavimą.
7. Atlikti sklaidos (valorizacijos) veiklą.
8. Sukurti projekto veiklos kokybės užtikrinimo sistemą.

Projekto vykdymas.
Atlikta poreikių analizės studija. 
Sukurta mokymo/si medžiagos rengimo metodologija.
Parengtas projekto kokybės valdymo planas.
Parengta pirmoji projekto kokybės ataskaita.
• Sukurtas projekto internetinis puslapis https://liggd.lt/spacar/lt
• Pristatytas ir aptartas pirminis mokymo/si medžiagos turinio variantas.
• Pristatyta ir aptarta kuriamos programinės įrangos, skirtos 3D objektų vizualizacijai, naudojant papildytos realybės technologiją, demo versija.
• Aptarta mokomosios medžiagos struktūra.
• Pristatyta parengta projekto mokomosios medžiagos metodologija (P4 Universitat Politecnica de Valencia, Spain).
• Pristatytos parengtos mokomosios užduotys:
P4 Universitat Politecnica de Valencia, Spain,
P3 Warsaw University of Technology. Poland,
P2 Riga Technical University, Latvia.
• Pristatyta projekto sklaidos ataskaita (P7 JUGENDFÖRDERVEREIN PARCHIM/LÜBZ E.V).
• Pristatyta projekto kokybės valdymo plano ataskaita Nr.2 (P5 Šiauliai vocational education and training centre, Lithuania).
• Pristatyta parengta 3D papildytosios realybės objektų vizualizavimo programinė įranga (P6 SNEAKYBOX company, Lithuania).
• Pristatyta parengtos mokomosios medžiagos testavimo metodologija (P1 Vilnius Builders Training Centre, Lithuania).

Įvyko partnerių susitikimai:
Vilniuje – 2019 m. lapkričio 26-27 d.
https://liggd.lt/spacar/news/Pirmasis-%C4%AFvadinis-projekto-SPACAR-partneri%C5%B3-susitikimas
Nuotoliniu būdu – 2020 m. balandžio 21 d.
https://liggd.lt/spacar/news/antrasis-projekto-spacar-partneri%C5%B3-susitikimas/34
Nuotoliniu būdu – 2020 m. lapkričio 24-26 d.
https://liggd.lt/spacar/tre%C4%8Diasis-projekto-spacar-partneri%C5%B3-susitikimas
Nuotoliniu būdu – 2021 m. balandžio 27-28 d.
https://liggd.lt/spacar/ketvirtasis-projekto-spacar-partneri%C5%B3-susitikimas

Šiaulių profesinio rengimo centro veikla.
Projekte centras atsakingas už projekto kokybės valdymą ir projekto medžiagos vertimą į lietuvių kalbą.
• Sudarytas ir patvirtintas projekto kokybės valdymo planas.
• Parengta ir pristatyta pirmoji projekto kokybės vertinimo ataskaita.
• Dalyvavimas atliekant poreikių analizę.
• Dalyvavimas mokomosios medžiagos turinio, struktūros ir metodologijos kūrime.
• Parengta projekto veiklos kokybės ataskaita Nr. 2.
• Atlikta projekto partnerių apklausa rizikos susijusios su COVID-19 vertinimo plano sudarymui.
• Dalyvavimas mokomosios medžiagos metodologijos ir mokomųjų užduočių kūrime.

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif