link
Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

Ugdymo karjerai centras

Mokytojams

Ugdymo karjerai centro darbuotojai teikia informaciją mokytojams šiomis temomis:

  • Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas Lietuvoje.
  • Profesinio orientavimo resursai: supažindinamas su atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS).
  • Profesinio informavimo naujovės: normatyviniai dokumentai, nauji leidiniai profesinio informavimo ir konsultavimo temomis.
  • Aktuali naujausia internetinė medžiaga ir interaktyvios priemonės profesijos pasirinkimui ir karjeros planavimo įgūdžių ugdymui.
  • Profesinio informavimo integravimo galimybės į bendrojo ugdymo dalykus.
  • Ankstyvasis profesinis orientavimas
  • Ugdymo karjerai paslaugos

Mokytojų, profesijos mokytojų, dėstytojų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais rekomendacijos:

Ugdymo karjerai paslaugos

Gerbiami Mokytojai, karjeros specialistai,

prašytume informuoti ir paskatinti savo mokinius pasinaudoti šiomis Šiaulių profesinio rengimo centro siūlomomis mokinių ugdymo karjerai paslaugomis pagal bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį.

Progimnazijų, gimnazijų bendruomenių nariams
Mokinių, jų tėvų informavimas apie Šiaulių PRC vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes.

7 - 8 klasių mokiniams
Mokinių profesinio veiklinimo informaciniai vizitai į pasirinktą Šiaulių PRC skyrių  susipažinti su atskirų specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebėti praktinę veiklą.

9, 10, 12 klasių mokiniams
Mokinių profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai dalyvauti įvadiniame pasirinktos specialybės praktininio mokymo užsiėmime.

Informacija ir paslaugos užsakomos telefonu: tel. 8656 69 020 arba el. paštu karjeroscentras@sprc.lt

 

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif