Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Šiaulių profesinio rengimo centre tikslas – siekti, kad centre vykdoma veikla būtų skaidri.

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius Šiaulių profesinio rengimo centre, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, informaciją galite pateikti:
- tiesiogiai atvykus į centrą ir pateikiant rašytinį pranešimą centro sekretoriui, adresu Gardino g. 4, Šiauliai,
- atsiuntus pranešimą:
- paštu, adresu Gardino g. 4, 78231 Šiauliai,
- elektroniniu paštu info@sprc.lt arba rimantas.urmonas@sprc.lt ,
- faksu (8 41) 39 01 72,
- telefonu (8 41) 390 174 arba (8 41) 552 589.
(skambutis apmokestinamas pagal ryšio tiekėjo nustatytus tarifus)

Praneškite apie korupciją


Žinutė*


Apsauga nuo SPAM
Įveskite rezultatą* atimkite 6 - 0

Prieš siųsdami žinutę pasitikrinkite ar užpildėte visus reikiamus laukelius

Visais išvardintais atvejais informacija gali būti teikiama anonimiškai.

Jei pranešėjas bet kokia forma informuodamas apie galimai neskaidrią veiklą pateikia savo asmens duomenis, jo autorystės konfidencialumą ir neatskleidimą netinkamiems asmenims Šiaulių profesinio rengimo centre užtikrina asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją.

Pateiktus pranešimus apie galimus korupcinės veikos atvejus Šiaulių profesinio rengimo centre nagrinėja ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus ir, prireikus, apie priemones, kurių buvo imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, Šiaulių profesinio rengimo centro korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.

Naudinga informacija

Nuorodos

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif