link
Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
mokykla_be_covid.png
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

Suaugusiųjų mokymas

1. Šiaulių profesinio rengimo centras kviečia mokytis suaugusius asmenis pagal formalaus profesinio mokymo modulines programas. Mokslas mokamas.

2. Organizuojame mokymą bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta tvarka (2017 m. birželio 30 d. Nr. A1-348, suvestinė redakcija nuo 2020-06-17) asmenys gali būti siunčiami mokytis į pasirinktą mokymo įstaigą ir finansuojamos mokymo išlaidos. Informacija apie mokymosi galimybes teikiama Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose pagal norinčių mokytis asmenų gyvenamą vietą.

Asmenys, baigę formaliojo profesinio mokymo programą ir išlaikę kompetencijų vertinimo egzaminą, gauna valstybės pripažintą diplomą. Formalaus mokymo programos įregistruotos valstybiniame studijų ir mokymo programų registre, nustatyta jų trukmė. Mokymo programų duomenys ir įkainiai pateikti priede „Formaliojo mokymo programos ir įkainiai“.

3. Kviečiame mokytis pagal mokamas neformalaus profesinio mokymo, taip pat neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Asmenys, baigę nefomaliojo mokymo programas įgyja programoje numatytas kompetencijas ir gauna tai liudijantį laisvos formos pažymėjimą. Neformalaus mokymo užsiėmimai organizuojami susidarius klausytojų grupei. Klausytojų pageidavimu mokymai gali vykti vakarais.

Informacija ir registracija į mokymus tel. (8 41) 390 665, 8 685 58819, el. p. jonas.zaluba@sprc.lt

lama_bpo_baneris.jpg
eduka.gif
elankos.gif
Europass.png
logo.jpg
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif